Kyrkogårdar i Mölndal

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen. Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Fässberg, Kållered och Stensjön.

Vi finns på Instagram

Vi jobbar aktivt för en biologisk mångfald och miljömedvetenhet på våra kyrkogårdar. Följ vårt Instagramkonto där vi delar med oss av blommor och miljöer på våra olika kyrkogårdar.

https://www.instagram.com/kyrkogardar_molndal/

Att förlora någon anhörig

Det är svårt att förlora en anhörig eller nära vän. Oavsett om den är ung eller äldre. Tre personer delar här med sig av sina erfarenheter.

En vitt stenhjärta med texten Älskad och saknad ligger på en gravkrans.

Begravning – ett sista farväl

Begravningsakten är en akt av kärlek och respekt för den som är död och något att hämta kraft ur för de anhöriga.

Begravningsplatser

Våra begravningsplatser – eller kyrkogårdar som de ofta kallas – finns i Fässberg, Kikås och Kållered. De är rofyllda platser för besök till minne av avlidna kära.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder flera olika skötselalternativ, där du får hjälp att hålla graven fin.

Klimat och biologisk mångfald

På våra kyrkogårdar och begravningsplatser i Mölndal arbetar vi med klimatet och den biologiska mångfalden. Du kan hitta olika fågelholkar, insektshotell och bikupor bland annat runt om på kyrkogårdarna.

Kyrkor och lokaler

Hos Svenska kyrkan Mölndal finns många olika kyrkor, alla med olika historia och karaktär. Från Mölndals äldsta byggnad, Kållereds kyrka med spår från 1100-talet till kyrkor byggda på 1900-talet.

Skylt utanför Svenska kyrkans lokaler som berättar att det är en avgift att parkera. Men att det också är gratis om du är där på verksamhet.

Parkering utanför lokalerna

Utanför flera av lokalerna hos Svenska kyrkan Mölndal är det numera betald parkering via en parkerings-app. Detta för att frigöra parkeringen till kyrkans och kyrkogårdarnas besökare. Deltar du på gudstjänst eller verksamhet är parkeringen gratis om du loggar in din bil i lokalen.

Prislista årskötsel av grav

Du kan betala skötseln per år eller teckna för flera år framåt.

Ny begravningsmark

Begravningsmarken i Mölndal kommer inte att räcka och kyrkogårdsförvaltningen vill utöka Fässbergs kyrkogård med Lilla Fässbergsdalen. Något som Mölndals stad motsäger sig och kan endast tänka sig att sälja för 300 miljoner kronor.

Frågor och svar

Till varje grav hör en gravrätt och en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven sköts. Gravrätten gäller oftast 25 år från den senaste gravsättningen. Därefter kan man förlänga gravrätten om gravrättsinnehavaren vill.

Om gravrättsinnehavaren inte längre vill ansvara för skötseln till exempel av en gammal grav där man kanske aldrig träffat de gravsatta, kan man återlämna graven till förvaltningen. Detta kan också ske på kyrkogårdsförvaltningens initiativ för bortglömda gravar som inte vårdas om gravrättsinnehavare inte finns eller inte går att få tag på via annonsering under minst ett års tid.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år

 • gravsättning

 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats

 • kremering

 • lokal för förvaring och visning av stoftet

 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Dödsboets pengar ska först och främst används till begravningen och bekosta det som inte täcks av begravnings- eller kyrkoavgiften. Det kan handla om

 • kista och eventuell urna

 • svepning

 • transport av kistan till lokal för förvaring och visning av den avlidna

 • extra musik och sång

 • dödsannons

 • blommor

 • förtäring vid begravning eller minnesstund

 • gravsten

 • bouppteckning

 • begravningsbyrå.

Om pengarna i dödsboet inte räcker till begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift, även kallad kyrkoskatten. Om den döde tillhörde Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan

 • begravningsgudstjänst

 • församlingskyrka eller kapell

 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan

 • processionsbärning av kistan, det vill säga att bära ut kistan och sänka ner den i graven.

Aktuellt runt kyrkogårdarna i Mölndal

Askgravlund Fässbergs kyrkogård

Kyrkogårdens dag, Fässberg

Fässbergs kyrkogård, Förvaltningsbyggnaden, Stubbåkersgatan 20. Lördag 4 november kl 11-15. Korvgrillning, kaffe, information om skötselalternativ. Ingen bilkörning tillåten fredag 3 november och lördag 4 november. Parkering vid kyrkogården är gratis dessa dagar.

Kyrkogårdens dag, Livered

Livereds kyrkogård, Högenvägen 1, Lördag 4 november kl 11-15. Korvgrillning, konstutställning. Information om gravskötsel. Inga bilar på kyrkogården fredag 3 november och lördag 4 november. Gratis parkering utanför kyrkogården.

Kyrkogårdens dag, Kikås

Kikås kyrkogård, Förvaltningsbyggnaden, Kikåsleden 2, Lördag 4 november kl 11-15. Korvgrillning, kaffe. Information om gravskötsel. Inga bilar på kyrkogården fredag 3 november och lördag 4 november. Gratis parkering utanför kyrkogården dessa dagar.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Stubbåkersgatan 20. På kyrkogården finns 5838 begravningsplatser. Det är både kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. 

Kikåsleden 2. På kyrkogården finns 3082 begravningsplatser. Det är både kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. 

Foto: Martina Skånberg

Norra kyrkvägen. På kyrkogården finns 933 begravningsplatser. Det är kistgravar, urngravar och minneslund. 

Foto: Susane Olbing

Högenvägen 1. På begravningsplatsen finns 480 begravningsplatser. Det är kistgravar, urngravar, minneslund och askgravlund. 

På Livereds begravningsplats finns också ett muslimskt gravfält.

Foto: Martina Skånberg
Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Avtal

Här är alla olika avtal samlade