Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogård

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen! Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Fässberg, Kållered och Stensjön.

Kyrkogårdsförvaltningen finns i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B, tillsammans med kansli och församlingsexpedition.

Vi har öppet för besök

  • måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
  • samt fredag 10-12.

Du kan också ringa oss på telefon 031-7619317 eller 031-7619341 (måndag-torsdag 09-12, 13-14.30 samt fredag 10-12). Epost: molndals.kyrkogard@svenskakyrkan.se .

Följ vårt Instagramkonto

Vi jobbar aktivt för en biologisk mångfald och miljömedvetenhet på våra kyrkogårdar. Följ vårt Instagramkonto där vi delar med oss av blommor och miljöer på våra olika kyrkogårdar.

https://www.instagram.com/kyrkogardar_molndal/

gravskötsel 2019

Behöver du hjälp med gravskötsel? Det är möjligt att teckna ett gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Du kan läsa mer i foldern Gravskötsel och i Prislista 2019 (pdf). Vi  börjar med nya skötselpaket, där du kan välja mellan:

Är du intresserad av vilka perenner som ingår i paketet, ring in till oss och beställ. Vi vill erbjuda er perenner som ett alternativ med tanke på vårt miljöarbete och den biologiska mångfalden.

Vår- och sommarblommor kommer endast att ingå i blått och rött skötselpaket och kan inte beställas separat.

Observera att endast gravrättsinnehavaren kan beställa arbeten på gravplatsen.

För mer info ring 031-7619317 eller 031-7619341 (mån-tors 09-12, 13-14.30 och fre 09-12).

Vad är en gravrätt?

Till varje grav hör en gravrätt och en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven sköts. Gravrätten gäller oftast 25 år från den senaste gravsättningen. Därefter kan man förlänga gravrätten om gravrättsinnehavaren vill.

Om gravrättsinnehavaren inte längre vill ansvara för skötseln till exempel av en gammal grav där man kanske aldrig träffat de gravsatta, kan man återlämna graven till förvaltningen. Detta kan också ske på kyrkogårdsförvaltningens initiativ för bortglömda gravar som inte vårdas om gravrättsinnehavare inte finns eller inte går att få tag på via annonsering under minst ett års tid.

GRAVTYPER

Minneslund och askgravlund
I en minneslund grävs askan av den avlidne ner inom minneslunds-området och det finns inga namn på de gravsatta. Akten görs utan att anhöriga närvarar. Många anhöriga placerar blommor och ljus i de hållare som finns för detta. Gravformen är praktisk då den inte kräver personlig skötsel men erbjuder ändå en vacker plats för besök och minnen. Minneslundar finns Fässbergs, Kikås och Kållereds kyrkogårdar samt på Livereds begravningsplats.

I askgravlunden finns den avlidnes namn på en namnskylt. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen. På så sätt har denna gravform en individuell prägel. För dessa båda gravformer finns inga gravrättsinnehavare som för kist- och urngrav. Vi gravsätter ingen aska innan blanketten är påskriven av anhörig och inskickad till oss. Askgravlundar finns på Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård och Livereds begravningsplats.

Kistgravplats och urngravplats

Kistgravplats (jordbegravning) var tidigare det vanligaste sättet att begrava sina anhöriga på. Kistan sänks i jorden, antingen som en del av begravningsceremonin eller av kyrkogårdspersonalen vid ett senare tillfälle med eller utan anhörigas närvaro.

I dag är det dock vanligare med en urngrav där gravsättningen sker efter kremering. Gemensamt för urn- och kistgravar är att det finns en gravplats där stoftet av den avlidne sätts ner och den markeras med någon form av minnes-/gravsten. Kistgravplatser och urngravplatser finns på Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård och på Livereds begravningsplats.

Muslimskt gravområde

Livereds kapell är helt religionsneutralt och här finns också alla möjligheter att ha begravning enligt muslimska seder och bruk. Ett område på Livereds begravningsplats är särskilt avsett för muslimska gravsättningar. 


Lista över återtagna vanvårdade gravar 2017

Kyrkogårdsutskottet har beslutat vid sammanträden 2017-10-19 § 24 och 2017-12-07 § 36 att de listade gravplatserna nedan nu är förverkade till följd av uppenbar vanvård enligt 7 kap. 33 § begravningslagen.

De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar som anger att gravrätten återgått till upplåtaren. Listorna finns även uppsatta på anslagstavlorna vid Kikås kyrkogård, Kållereds kyrkogård och Fässbergs kyrkogård.

 

Är ni missnöjd med beslutet rörande "Återtagna vanvårdade gravar 2017 del 2" kan ni överklaga detta till länsstyrelsen. Skrivelsen skickas till Mölndals pastorat, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal senast 2018-01-31.


Länk till pdf "Återtagna vanvårdade gravar 2017 del 1"

Länk till pdf "Återtagna vanvårdade gravar 2017 del 2"

 

"Återtagna vanvårdade gravar 2017 del 1" gavs möjlighet att överklaga fram till och med 2017-12-04.