Foto: Carina Etander Rimborg

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Det går då att välja en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket eller vid sidan av båren. Bårtäcket bokas i samband med bokning av begravning.

Svenska kyrkan Mölndal har flera olika bårtäcken som är skapade av olika konstnärer och finns på olika platser. Det går att boka vilket bårtäcke man vill, även om begravningen inte är i den kyrkan där bårtäcket förvaras.

Bårtäcke Fässbergs kapell

Foto: Carina Etander Rimborg

I Fässbergs kapell förvaras det vackra lila vävda bårtäcket. Bårtäcket är vävt i mörkt och ljust lila med ett mönster av stora och små kors. 

Bårtäcke Fässbergs kyrka

Foto: Carina Etander Rimborg

Till Fässbergs kyrka skänktes 2017 ett bårtäcke som är skapad av Eva Danielsson, Lena Jönsson och Ulla Hermansson. Bårtäcket är enfärgat grönt med en fodring i mörkare grönt. Till täcket finns det två olika ljusgröna bårder att lägga på. En bård med broderade kors.

Och en bård helt utan broderier, som gör att täcket kan användas även vid konfessionslösa begravningscermonier.

Foto: Carina Etander Rimborg

Bårtäcke Kikås kapell

Foto: Carina Etander Rimborg

Bårtäcket i Kikås kapell är skapat av konstnären Gunilla Sjögren. Det är ett vackert och färgsprakande bårtäcke i lappteknik med många fina detaljer. Detta är ett konfessionslöst bårtäcke (inga religiösa symboler). 

Runt det lilla hjärtat uppe på täcket finns det band som symboliserar människans DNA. 

Foto: Carina Etander Rimborg

Bårtäcke Kållereds församling

Foto: Carina Etander Rimborg

Detta bårtäcke förvaras i Livereds kapell och ett vävt ylletyg i en vacker ljus gul färg. Till detta bårtäcke finns det två olika band att välja på.

Ett grönt band med invävda broderier. Bårtäcket är handvävt av textilkonstnären Lisbeth Granberg.

Och ett band i rostbrunt eller orangebrunt med vackra stilrena mönster. 

Foto: Carina Etander Rimborg

Bårtäcke Stensjökyrkan/Fågelbergskyrkan

Bårtäcket som förvaras i Stensjönkyrkan är skapat av konstnären Gunilla Sjögren. 

Gunilla Sjögren skriver själv så här:

Foto: Carina Etander Rimborg

”I första hand har bårtäcket komponerats, såväl tekniskt som form- och färgmässigt för Stensjökyrkan. Tanken är att det också passar väl vid begravningsgudstjänster i Fågelbergskyrkan.

På Stensjökyrkans korsvägg står terrakottaängeln vid dopfunten. Budbärarens oglacerade yta konxsponderar med bårtäckekorsets textila färgnyans. I korsstammen finns de tre första bokstäverna i namnet Jesus.

På grekiska är detta I ~iorta H ~eta S ~Sigma. Här är de broderade med små latinska bokstäver, minuskler, i kärlekens röda färg. Monogrammet omsluts av en cirkelformad lagerkrans. Det sägs att de första kristna lade sina döda på lagerns gröna blad. Man menade att de i Jesus avsomnade upphör inte att leva.

 

I korsets tvärarmar är en treklang av röda hjärtan inbroderade. En enkel symbol, som kan säga oss mycket:

1. Treenigheten - Denna Guds kärlek i Fadens, Sonens och den helige Andes namn omsluter oss i dopet, då vi begravs och uppstår med Kristus och föds till nytt liv i kyrkans syskongemenskap.

Foto: Carina Etander Rimborg

2. Det viktigaste budet; ”En laglärd frågade Jesus - Mästare vad skall vi göra för att vinna evigt liv?” I Markus 12:28 formuleras samma fråga till Jesus ”Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade - ... du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft... Du skall älska din nästa som dig själv.”

3. Kärleksbud för Jeus lärljungar. Efter den förstnattvardsmåltiden fomulerade Jeus ett nytt bud. Johannes 13:34. ”Ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärljungar om ni visar varandra kärlek”.

De broderade ekbladen, som böljande rör sig utefter bårtäcket långsidor anknyter till livsträdet, eken. Just ekens karaktär av styrka och uthållighet åskådliggör de kristnas ståndaktighet, ett uttyrck för odödlighet eftersom virket inte ansågs kunna murkna.

Foto: Carina Etander Rimborg

Ekollonet har formen av ett litet ägg, ännu tillslutet, men som rymmer ett utlovat kommande liv. Uppståndelsen livskraft kan uttolkas ur detta liv.

Min förhoppning är att detta specialkomponerade bruksföremål med sitt symbolspråk kan ge den enklaste kista en mjukt omslutande form vid begravningsgudstjänster.”

Gunilla Sjögren, Tacksägelsedagen 14 oktober 2001.

Bårtäcket bokas via kansliet när begravningen bokas. 

  • Svenska kyrkan Mölndal

    Svenska kyrkan Mölndal

    Församlingsexpedition och kansli

    Mer om Svenska kyrkan Mölndal

    Telefontid: mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12. Besök (mån-tors 09-12, 13-15 och fre 09-12): Terrakottagatan 3B, 43142 Mölndal. Faktureringsadress: Fack 77800936, Box 15018, 75015 Uppsala. Organisationsnr: 252003-0202. Momsregistrerings: SE252003020201. Bankgiro: 5344-7876.