Glada barn i famn på förälder i kyrka
Foto: Marie Frändfors

Barn och familj

Viss verksamhet är öppen, andra verksamheter är inställda pga pandemin. Nedan hittar du information om de olika grupperna. Svenska kyrkan Mölndal erbjuder mötesplatser för barn, unga och föräldrar. Som öppna förskolan för små barn med föräldralediga vuxna. Som skolbarnsgrupper där du får prata om livet och tron över en egenhändigt bakad bulle.

Aktuellt och på gång för våra barn och familj-grupper

Nästan allt mellan himmel och jord ryms i Svenska kyrkan Mölndals verksamhet för barn och familjer. Redan för 2000 år sedan lade Jesus grunden för vårt arbete för barn i alla åldrar genom att säga:

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.

Matteusevangeliet 19:14

Foldrar Barn & Familj