Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnkörer

Svenska kyrkan Mölndal har barnkörer runt om i Fässberg, Kållered och Stensjön.

 Här hittar du det som är aktuell och på gång bland barnkörerna:

Fässbergs församling

Kållereds församling

Stensjöns församling

Birgitta Landgren

Birgitta Landgren

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön

Stoyan Iliev

Stoyan Iliev

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Kållered

Ida Andersson

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Stensjön

Ulrica Kardborn

Ulrica Kardborn

Svenska kyrkan Mölndal

Pedagog - Stensjön

Carina Göransson

Carina Göransson

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Fässberg

Barnkören Fågelungarna, årskurs F (förskoleklass)

Fågelbergskyrkan, tisdagar kl 14.15-14.45, vi hämtar på Rävekärrsskolan ca kl 14, hämtas av föräldrar kl 15.45-17, kontakt Ida Andersson och Ulrica Kardborn. Anmäl dig här!

Barnkören Påfåglarna, årskurs 1-2

Fågelbergskyrkan, tisdagar kl 14.45-15.15, kontakt Ida Andersson. Anmäl dig här!

Barnkören SångFåglarna, årskurs 3-6

Fågelbergskyrkan, tisdagar kl 15.45-16.30, kontakt Ida Andersson. Anmäl dig här!

Sångfåglarna, årskurs 6-9 år

Toltorpskyrkan, tisdagar kl 16:00-16:45-17.00, kontakt Carina Göransson

Karamellerna, årskurs 3-6

Fässbergs Mariagård, tisdagar kl 15.45-16.30

En barnkör för pojkar & flickor i åk 3-6. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Barnkörledare Helena Bäckman

Pralinerna, (flickkör) årskurs F-2

Fässbergs Mariagård, tisdagar kl 16.45-17:20.

En flickkör för tjejer i åk F-2. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Barnkörledare Helena Bäckman

Gott och blandat, (pojkkör) årskurs F-2

Fässbergs Mariagård, tisdagar kl 17:20-17:55

En pojkkör för killar i åk F-2. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Barnkörledare Helena Bäckman

Stensjökyrkans Flickkör, 5 år - årskurs 2

Stensjökyrkan, tisdagar kl 14.30-15.30, kontakt Birgitta Landgren

Stensjökyrkans Pojkkör, 5 år – årskurs 2

Stensjökyrkan, onsdagar kl 16.30-17.30, kontakt Birgitta Landgren

Stensjökyrkans Barnkör, årskurs 3-5

Stensjökyrkan, tisdagar kl 15.45-16.45, kontakt Birgitta Landgren

Ungdomskör, från årskurs 6 och uppåt

Stensjökyrkan, tisdagar kl 17.15-18.15, kontakt Birgitta Landgren

Apelgårdens barnkör, från 6 år och uppåt

Apelgårdens kyrka, onsdagar kl 15.30-16.15, kontakt Stoyan Iliev

Klubb Apeldax, 6-9 år

Apelgårdens kyrka, onsdagar kl 14-17, Kör & Kör - för dig som är mellan 6 och 9 år. Vi hjälper varandra att bli en bra kompis! Tillsammans leker vi, sjunger och tar ett kompiskörkort. Vi funderar hur vi ska kunna vara snälla mot oss själva och varandra. Vi hämtar dig på fritids på Brattås-, Östergårds-, och Hallenskolan kl 14, kontakt Ammi Jonsson, Mattias Henningsson och Stoyan Iliev

Fjärilarna, årskurs 3-6

Fässbergs församlingshem, onsdag kl 15.30-16:15

En barnkör för flickor och pojkar. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Ledare: Agnes Hulander

Fässtingarna (flickkör), årskurs F-2

Fässbergs församlingshem, onsdag kl 16:30-17:05

En flickkör för tjejer i åk F-2. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Ledare: Agnes Hulander

Filurerna (pojkkör), årskurs F-2

Fässbergs församlingshem, onsdag kl 17:15-17:50

En pojkkör för killar i åk F-2. Att sjunga i kör ger glädje & gemenskap och forskning visar att musik är bra för hjärnan. I kören lär man sig många nya sånger, träffar nya vänner och tränar på att uppträda för publik.

Ledare: Agnes Hulander