Foto: Linda Mickelsson/IKON

Skapande & Kreativitet

Tycker du om att handarbeta och måla eller kanske ordna insamlingar och basarer? Svenska kyrkan Mölndal erbjuder mötesplatser för tillfälliga eller regelbundna grupper som vill skapa tillsammans.

Fässbergs församling

Fässbergs församlingshem, varannan torsdag kl 10-12, två grupper - en för handarbete och en för akvarellmålning, kontakt Birgitta Sundahl.

Kållereds församling

Vi arbetar tillsammans inför basarer och insamlingar till olika projekt för behövande inom Svenska kyrkans nationella och internationella arbete (ACT Svenska kyrkan).
Kontakt Christine Ahrendt.

Stensjöns församling

I Stensjökyrkan finns bland annat en akvarellgrupp och en internationell grupp.

Se kalendern för aktuella datum.

Ideellt engagemang

Vi bygger vår kyrka tillsammans, det är ju vi som skapar den gemenskap där vi kan finna rum för såväl tro som tvivel. Som ideell medarbetare får du den hjälp, utbildning och stöd som du behöver.