Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbeta & Ge

Tycker du om att handarbeta och måla eller kanske ordna insamlingar och basarer? Svenska kyrkan Mölndal erbjuder mötesplatser för tillfälliga eller regelbundna grupper som vill arbeta och ge.

Fässbergs församlingshem

Fässbergs församlingshem, varannan torsdag kl 10-12, två grupper - en för handarbete och en för akvarellmålning, kontakt Birgitta Sundahl.

Kållereds församlingshem

Vi arbetar tillsammans för vår höstbasar och samlar in pengar till olika projekt för behövande inom Svenska kyrkans nationella och internationella arbete.
Kållereds församlingshem, onsdagar varannan vecka kl 10.30, kontakt Christine Ahrendt.

Se kalendern för aktuella datum.

Birgitta Sundahl

Birgitta Sundahl

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Fässberg

Christine Ahrendt

Christine Ahrendt

Svenska kyrkan Mölndal

Diakon - Kållered