Foto: Jeff Weese

Är det du som är Maria?

Carl Sjögrens krönika i Mölndalsposten 2018 12 13.

Denna text har varit publicerad i Mölndalsposten 2018 12 13

Är det du som är Maria?

Först Maria. Hon är centrum i julens berättelse utan att ens säga något själv. Hon tar emot och gömmer i sitt hjärta. Hon flyr inte undan mödan och smärtan att bära, föda, amma, fostra, följa och slutligen begrava sitt barn.

Sen herdarna. På samhällsskalans lägsta steg var de utanför det mesta i folkets liv. Herdar arbetade dygnet runt och luktade fårdynga. De hade ingen skolbildning och kunde inte argumentera för sin sak bland de lärde. Men de måste delat folkets längtan efter förändring, efter den nye Messias. Kanske var det därför de tog emot vad de såg. De berättade sen vad de sett och hört. Och människor häpnade.

Sist Josef. Han fick ta stötarna, först från moralisterna när hans trolovade blev med barn för tidigt. Sen alla resorna, till Betlehem, sen till Egypten och därefter långa vägen tillbaka till Nasaret. Hela tiden på flykt undan Herodes knektar. Utan åthävor har han omsorg om den heliga familjen. I enkelt vardagsslit trots att han egentligen var av kunglig börd.

Är det du som är Maria? Några få kommer redan tidigt i livet till Marias öppenhet. För de flesta av oss stillnar frågorna först efter decennier av grubblande och ifrågasättande. Kanske den här julen ska bli som om jag vore Maria? Ta emot, gömma i hjärtat, begrunda.

Eller är du en av herdarna? En av alla som längtar efter förändring och också skönjer små, små tecken på att något händer i vår svårtolkade tid. Ljuset är faktiskt starkare än mörkret, det onda kan bara besegras med det goda. Livet är starkare än döden. Visst finns det ljuspunkter att berätta om också från din vardag?

Eller är du rent av en Josef? En som vårdar Jesuslivet i det alldeles vanliga gråa vardagsslitet. Som tar stötarna och ändå envist håller fast vid uppdraget att hävda det goda, det sköna och det rätta vad än omgivningen säger. Du som är döpt är av kunglig börd även om det inte syns utanpå.

Varje jul är en påminnelse om att det som hände runt barnet i krubban fortfarande händer. Julens verbform är presens. Jesus föds till jorden i människors hjärtan där man tar emot honom. Genom att öva sig i Marias öppenhet, herdarnas längtan och Josefs uthållighet kan du ta emot honom och låta honom födas i ditt liv julen 2018.

Så nu står vi där runt krubban igen. Vem är du av alla som häpnar runt det lilla barnet?

Carl Sjögren

Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal

Välkommen till gudstjänster och verksamheter. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/molndal