Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Alphateam

Välkommen att vara med i Fässbergs församling Alphateam! Lär känna Kristus - göra Kristus känd.

Välkommen att vara med i Fässbergs församling Alphateam!

Alpha är en introduktionskurs i kristen tro som till största delen drivs av ideella arbetare.

När du är med i Alphateamet kan du gå in i fyra olika uppgifter.

  1. Praktiska uppgifter som handla, laga mat, duka och skapa en varm och inbjudande atmosfär för kursdeltagarna.
  2. Förebedjare för hela arbetet och för deltagarna.
  3. Samtalsledare i en mindre grupp.
  4. Omsorg om deltagarna.

Vill du vara med? Kontakta Martin Lokrantz (se uppgifter nedan)

Alphateam!

  • Lära känna Kristus – göra Kristus känd
  • En vision – ett team – olika gåvor
  • Praktiskt
  • Omsorg
  • Samtalsledare
  • Förebedjare