Du är inbjuden till samtal om va som är viktigt på riktigt. Alpha.

Alpha

För alla som vill fundera kring livet och dess mening. Kvällskurs elva gånger, med start 9 mars. Anmälan. Eller onlinekurs på dagtid, med start 21 januari. Anmälan.

Vem är Alpha till för?

Alphakursen är till för alla, oavsett ålder och bakgrund, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare. Kanske är dina barn i konfirmationsåldern, eller du vill veta mer om den tro som ditt barn döpts till.

Hur ser en Alphakväll ut?

”- Är ateister välkomna till Alpha? Jag svarar, med glimten i ögat. ”-Ja, ateister är särskilt välkomna”

Martin Lokrantz, ansvarig för Alpha i Fässberg

Den bestå av tre delar: Varje träff inleds med ett gott fika, därefter lyssnar vi till ett föredrag som engagerar och inspirerar till samtal. I smågrupper får vi sedan möjlighet att ställa frågor, dela åsikter och bidra med egna tankar och erfarenheter. Eller bara lyssna. Ingen fråga eller synpunkt är för enkel eller för svår!

Hur är kursen upplagd?

Alpha i Fässberg består av elva träffar, där vi varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Till exempel Vem är Jesus?
Hur ska jag kunna tro? Varför ska jag be? Vad ska jag med kyrkan till?

Var hittar jag Alpha?

Tisdagar kl 18.30-21 Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B, Mölndal. Start 9 mars. 

Eller Torsdagar online kl 13:00 start 21 januari.

Anmäl till Alpha 2021.

KONTAKTUPPGIFTER

ÄR DET OK FÖR ER ATT MEDVERKA PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, facebook, instagram, folder osv)

För att kunna genomföra och administrera er deltagande i gruppen kommer vi att behandla era personuppgifter i våra system. Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/molndal/personuppgiftshantering

Martin Lokrantz

Martin Lokrantz

Svenska kyrkan Mölndal

Präst - Fässberg

Mer om Martin Lokrantz

Präst i Fässbergs församling