Almrothska gravkoret – Sagereds gård

Staffan Bjerrhede berättar hur Almrothska gravkoret-Sagereds gård hänger ihop med familjen Paulin i Kållered, direktör Almroth på Ostindiska kompaniet och en grupp glada konfirmander på mitten av 1980-talet.

Almrothska gravkoret - Sagereds gård

Traditionen att bygga ett stort gravkor på kyrkogården hade hög status bland välbärgade familjer på 1700-talet, men även senare också. Anders Almroth köpte den stora gården Sagered i Kållered år 1767. Den hade tidigare ägts av familjen Paulin i många år. Gården skulle bebos under sommaren, under vintern bodde man i Göteborg. På gården odlades också spannmål och man hade stor djurhållning. Detta gjorde att familjen i Göteborg var nästan självförsörjande på livsmedel men hade även havre till hästarna.

Anders Almroth var direktör på Svenska Ostindiska Kompaniet och var en förmögen man, som hade råd att ha livligt sällskapsliv under sommaren på Sagered. Han ingick också sitt tredje äktenskap i Kållered genom att gifta sig med Barbro Paulin. Hon var född i Sagered år 1725 och hennes släkt hade tidigare ägt gården.
Barbro Paulin är troligen den äldsta avbildade kålleredsbon! Hennes oljemålning finns idag i Göteborgs Stadsmuseum och här visas en fotokopia.

År 1775 står Anders Almroth gravkor färdigt på Kållereds Kyrkogård. Marken köpte han av en grannbonde i Backen. Gravkoret låg då utanför Kyrkmuren. Han lät inskriva i gården Sagered att alla senare ägare till gården skulle underhålla gravkoret. Men år 1928 övertog Kållereds församling det. I gravkoret ligger det 26 personer i kistor. Deras kistplåtar är upptagna och hänger idag i Kållereds kyrka. Det användes som gravplats fram till början av 1800-talet. Efter år 1928 använde församlingen koret till att ställa in kistor i väntan på begravning och det var också samlingsställe för konfirmanderna innan intåget i kyrkan. Nu är det en uppställningsplats för den mycket märkliga samlingen av 1600/1700-tals gravstenar från Kållered. Det lär vara en av Sveriges förnämsta samlingar.

Staffan Bjerrhede