Anmälan till Barnkörerna Superstars och Superlights

Jag samtycker till att mitt barn får fotograferas och filmas samt publiceras på sociala medier och i tryck.