Foto: Toubibe/Pixabay

Zimbabwe

Sverige har många och långa relationer med Zimbabwe, inte minst genom den Lutherska kyrkan.

Trots att det är ett osäkert läge i Zimbabwe just nu så finns det många svenskar som bor och verkar i landet. Utifrån de behov som identifierats har Svenska kyrkan därför valt Zimbabwe som besöksmål för den mobila prästens resor och vill genom denna funktion vara närvarande i landet. Bl.a. har ett samarbete med den tyska Lutherska kyrkan gett möjlighet att inbjuda till gudstjänst ”på svenska”, vilket har varit betydelsefullt och uppskattat.

Den svenska ambassaden finns placerad i Harare och Svenska kyrkans internationella avdelning (ACT) har också en representant på plats i Harare.

Beroende på behov, och utifrån det läge som landet befinner sig i, så kommer den mobila prästen att besöka Zimbabwe ett par gånger per år för att på olika sätt stötta de svenskar som finns där. Det kan naturligtvis handla om att få fira den där ”svenska” gudstjänsten, sjunga de kända advents- eller julpsalmerna, låta döpa sitt barn, eller bara mötas för att samtala om det som är livet just nu.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.