Foto: Jani Wwitu

Tanzania

De svenska relationerna med Tanzania går långt tillbaka i tiden och det är idag många svenskar som finns i landet, i norr och i söder, både fast boende och volontärer i olika program.

Varje år är det också ett stort antal svenska turister som besöker Tanzania för att uppleva det fantastiska djurlivet i nationalparkerna men också för sol och bad på närliggande Zanzibar.

I Daar es Salaam finns den svenska ambassaden, i lokaler där också SIDA finns representerad.

I Daar es Salaam finns också en nordisk skola (Nordic School) där de svenska barnen är en stor grupp. Skolan är en viktig samlingsplats för skandinaver, inte minst i samband med högtider och gemenskapsträffar.


Svenska kyrkans internationella avdelning finns genom sin personal närvarande i Tanzania och ACT-Svenska kyrkan har bl.a. ett utbytesprogram, Ung i den världsvida kyrkan, där ungdomar under en period kan få möjlighet till praktik i Tanzania.


Med jämna mellanrum, ett antal gånger per år, kommer den mobila prästen att besöka Tanzania. Daar es Salaam är en viktig plats för dessa besök men förhoppningen är att även få möta de svenskar som bor på annat håll i landet.
Tveka inte att ta kontakt med den mobila prästen om det finns önskemål om gudstjänst, samtalsstöd, dop, eller bara ett anspråkslöst besök.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.