Foto: PIXABAY

Sydafrika

Sydafrika är ett land där det finns ett stort antal svenskar som bor, arbetar, studerar och reser.

Relationen mellan Sverige och Sydafrika är väl etablerad och handlar bl.a. om handel, utbyte av kunskap, och om projektsamverkan inom områden som är aktuella både för Sverige och Sydafrika. Flera stora företag med koppling till Sverige finns representerade i Sydafrika. Även ACT-Svenska kyrkan är representerad i landet.


De flesta svenskar i Sydafrika bor i området kring Kapstaden, Johannesburg och Pretoria, även om det naturligtvis också finns svenskar på annat håll i landet.

Den svenska ambassaden är placerad i Pretoria. I Kapstaden har Sverige också ett konsulat. Både ambassaden och det svenska konsulatet är viktiga samarbetspartners för den mobila prästen. Med jämna mellanrum inbjuder konsulatet i Kapstaden till arrangemang som kan intressera de svenskar som vistas i området.


Med tanke på att det finns så många relationer mellan Sverige och Sydafrika så finns det också många svensktalande barn i landet. För att stötta dessa elever i sin språkutveckling erbjuder skolföreningen i Gauteng skolelever i Pretoria och Johannesburg kompletterade svenskundervisning.


Svenska kyrkans mobila präst i Afrika kommer att besöka Sydafrika ett antal gånger per år. Uppdraget är att möta svenskar för att fira gudstjänst, samtala med enskilda, besöka skolelever, söka kontakt med företag mm. Säkert finns, förutom detta, önskemål kring vad den mobila prästen skulle kunna bistå med vid kommande besök. Tveka inte att ta kontakt. Svenska kyrkan vill med sin mobila verksamhet visa på Närvaro, Öppenhet och Hopp.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.