Foto: Teresa Cotrim

Mozambique

Mozambique är ett vidsträckt land med över 28 miljoner invånare. De flesta svenskar som finns i landet bor i södra delen, i eller i närheten av huvudstaden Maputo.

I Maputo finns den svenska ambassaden placerad, och också den skandinaviska skolan. Den skandinaviska skolan erbjuder utbildning för skandinaviska barn från förskoleklass till årskurs 9, men också handledning för gymnasieelever som studerar på distans. Undervisningen sker på svenska. Skolan fungerar som ett nav för svenskar i området och är en samlingsplats vid gemenskapsträffar och arrangemang.

Den svenska ambassaden är en viktig länk för det utvecklingsarbete som Sverige bedriver tillsammans med Mozambique, ett arbete som bl.a. handlar om hur man på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt sätt kan ta tillvara på de naturresurser som finns i landet.

Samarbetet med ambassaden och med den skandinaviska skolan är viktig, men också med enskilda svensktalande som vill fira gudstjänst, som längtar efter ett själavårdande samtal, eller som av annan anledning önskar möta den präst som är utsänd av Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan vill genom sin mobila verksamhet vara en resurs och ett stöd för dessa. Du är alltid välkommen att höra av dig.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.