Nairobi
Foto: Nina Stock (Pixabay)

Kenya

I Kenya vistas ett stort antal svenskar. Många av dessa bor i Nairobi. Hit kommer varje år också ett antal volontärer och utbytesstudenter från Sverige som under kortare perioder finns i landet.

Ambassaden i Kenya är placerad i Nairobi och räknas till en av de största svenska ambassaderna sett till antalet anställda. Med jämna mellanrum brukar ambassaden bjuda in till samlingar, inte minst vid de större högtiderna.

Flera kyrkor, organisationer och företag med koppling till Sverige finns också etablerade i Kenya.

Den mobila prästen i Afrika planerar att med viss regelbundenhet besöka Kenya för att där möta svenskar, kanske främst i Nairobi med omnejd. Det kan handla om att fira gudstjänst, dop, själavårdande samtal, tröst i sorgen, besök i skolan, eller annat som Svenska kyrkan genom sin mobila präst kan stå till tjänst med.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.