Foto: Elena Jones/Pixabay

Dubai

Det finns ett stort antal svenskar i Dubai. Vid jämna mellanrum besöker därför Svenska kyrkan, genom sin mobila präst, Dubai för att erbjuda stöd, samtal och för att fira gudstjänst.

I Förenade Arabemiraten (FAE) bor ungefär 4000 svenskar, de flesta i Dubai. Förutom dessa finns också ett stort antal svenskar som turistar i landet varje år. Över 200 svenska företag är etablerade i landet och för att underlätta för dessa har Business Sweden placerat ett regionskontor i Dubai.

Det finns ingen svensk skola i Dubai, men väl en svensk skolföreningen (Swedish for all - Language training). Föreningen erbjuder undervisning två lektionstimmar per vecka och lägger fokus på att ”…upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud” (se skolföreningens hemsida). Lite drygt 90 barn i åldrarna 5-15 år deltar i undervisningen varje år.

Den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten är placerad i Abu Dhabi, vilket ligger ca: 15 mil från Dubai. Samarbetet mellan den mobila prästen och ambassaden är viktig och många gånger direkt avgörande för att komma i kontakt med de svenskar som vistas i landet.

Då det finns ett så stort antal svenskar i Dubai har kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet beslutat att den mobila prästen i Afrika även ska besöka Dubai vid sina resor. Det finns ett behov av stöd och samtal, att fira gudstjänst, att samtala med en svenska präst mm.

Den mobila prästen i Dubai har en diakonal prägel då det handlar om omsorg för svenskar som t.ex. blivit sjuka, frihetsberövade eller av annat skäl behöver stöd i sin livssituation.

Värt att betona är att den mobila prästen på olika sätt samverkar med norska Sjömanskyrkan och att svenskar alltid är varmt välkomna till norska Sjömanskyrkans verksamhet. Där finns barnaktiviteter och möjlighet för svenskar att både döpas, vigas och konfirmera sig. Svensk präst har inte vigselrätt i Förenade Arabemiraten (FAE).

Hör gärna av dig till den mobila prästen för samtal eller frågor.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för mobil präst i Afrika och Dubai.