Foto: Johannes Frandsen/IKON

Pilgrimsvandring i Mjällby församling

Välkommen att vandra!

Det finns många olika sätt att pilgrimsvandra. Traditionellt så kan det ske ”från altare till altare” längs en historisk pilgrimsled. En sådan led går genom vår församling, den s.k eginoleden sträcker sig från Karlskrona och ner till Lunds domkyrka. Kanske har du tid, lust och ork att vandra hela leden genom Blekinges vackra kustlandskap. Annars kan man välja att gå någon eller några sträckor. 

Men en pilgrimsvandring måste inte vara en vandring längs en fastslagen pilgrimsled utan det kan också handla om en enkel vandring ut i Listerlandets vackra natur, i den täta skogen på Ryssberget eller bokskogen i Valje.

Mjällby församling och Sölvesborgs församling kommer med början våren 2022 att gemensamt ordna pilgrimsvandringar här i vårt närområde. Vissa av dem kommer att ske längs eginoleden, andra kommer att ske längs andra sträckor inom våra båda församlingars gemensamma geografiska gränser. Inga förkunskaper behövs utan ta bara med dig själv, kläder efter väder, fika eller lunch om det efterfrågas för just den aktuella vandringen och ge dig själv möjligheten till en vandring i stillhet och eftertanke och att njuta av den vackra naturen. 

Under vandringen tar vi regelbundna pauser, kanske läser någon av oss vandringsledare något eller delar en tanke innan vandringen går vidare. Vissa sträckor samtalar vi tillsammans medan vissa sker under tystnad. Långsamheten och vandringen ger också våra tankar plats att flyga fritt och tänkas färdigt. Det ger oss möjlighet att fundera kring vårt eget liv. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Vill jag förändra något? Vad tror jag på?

På väg

Vår vackra natur

Inplanerade vandringar Våren 2022:

2 april Ysane kyrka till Mjällby kyrka (ca 7,7km) mestadels på asfaltsvägar men även grusväg. Samling kl. 9.00 vid Ysane kyrka. Ingen föranmälan. Medtag eget fika och kläder efter väder.

4 maj Sölvesborgs Nicolai kyrka till Mjällby kyrka (ca 7,4km) Vi inleder med mässa i S:t Nicolai kyrka kl.8.30 med kort fika efteråt innan vandringen tar sin början. Vi vandrar längs pilgrimsleden (gamla järnvägen) ut till Mjällby kyrka. Endast asfaltsväg. Medtag eget fika och kläder efter väder. 

Pilgrimspass och stämpel

Om man väljer att vandra längs någon av de leder som går genom Lunds stift så kan man skaffa ett s.k pilgrimspass (finns på expeditionen i Mjällby). I de kyrkor som ligger längs leden finns stämplar med ett särskilt emblem som man stämplar i sitt pilgrimspass. Det kommer att finnas möjlighet att skaffa ett sådant pilgrimspass i samband med de vandringar vi ordnar längs leden. I våra kyrkor i Mjällby och Ysane finns sådana stämplar.

Länkar vidare

www.pilgrimsvagen.se

https://selangerpilgrimscenter.se/

https://www.pilgrimscentrum.se

Foto: Staffan Svensson