Diakonemblem
Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni

Vad är diakoni? Begreppet diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst.

Vi är alla beroende av våra medmänniskor och ibland med lite extra stöd. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. Svenska kyrkans uppdrag är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta dessa människor.