Våra kyrkor i Melleruds pastorat

Kartbild över våra kyrkor samt följande beskrivning och bilder av dem. Skålleruds vackra kyrka står öppen varje dag mellan kl. 10-18 under sommarperioden. Med reservation för tillfälligt stängt under dop/vigsel/begravning, där skylt då kommer att finnas vid kyrkdörr. Inspelad guidning finns här att tillgå gratis i kyrkan på svenska, engelska och tyska. För övriga tider helgfria vardagar under normal arbetstid samt övriga kyrkor, kontakta gärna pastorsexpeditionen eller våra vaktmästare för hjälp att få tillgång att komma in och se i kyrkan.

Beskrivning och bilder av våra kyrkors historia och utseende

Bolstads kyrka

Bolstads kyrka är en vit stenkyrka, korskyrka från medeltiden. Kyrkan ligger på Dalboslätten i sydöstra Dalsland och tillhör Bolstads församling.

Erikstads kyrka

Erikstads kyrka syns från väg 45 och är en ståtlig byggnad som reser över Dalboslätten. Kyrkan tillhör Bolstads församling.

Grinstads kyrka

Grinstads kyrka, en vitputsad stenkyrka, ligger på Dalboslätten och tillhör Bolstads församling. Kyrkan omges av en mur i natursten, vars äldsta delar härrör från 1771. I murens södra och östra delar finns grindöppningar med kraftigt murade grindpelare täckta med tak.

Klöveskogs kyrka

Klöveskogs kyrka tillhör idag Bolstads församling.  Kyrkan ligger som en naturskön oas på Hjortens udde vid Vänern.

Holms kyrka

Holms kyrka är en medeltidskyrka av vitkalkad sten. Kyrkan ligger i mellersta Dalsland, strax norr om Mellerud. Den tillhör Holms församling. Kyrkan har en friliggande klockstapel av trä.

Järns kyrka

Den lilla medeltida stenkyrkan tillhör Holms församling. Kyrkan ligger strax sydväst om tätorten Mellerud. Kyrkan har en klockstapel helt klädd med skiffer och vackra smideskors på kyrkogården.

Kyrkans Hus

Melleruds kapell - Kyrkans Hus Kyrkans  Hus som byggnaden idag heter ligger mitt i Mellerud strax öster om torget. Här bedrivs verksamhet för alla åldrar och alla dagar i veckan. Byggnaden är idag anpassad för gudstjänst, barn och musikverksamhet, församlingsträffar av olika slag, pastorsexpedition och kontor för anställda. Kyrkans Hus tillhör Holms församling.

Skålleruds kyrka

Invid sjön Nären i Dalsland ligger en av Sveriges vackraste kyrkor - en rödmålad träkyrka med sina äldsta delar från slutet av 1500-talet. Skålleruds kyrka har behållit sin profil och charm trots fattigdom och hård beskattning under  seklers gång. Efter  500 år har den nu mer skönhet än någonsin. Skålleruds kyrka är den enda kyrkan i Skålleruds församling och är idag en välbesökt dop- och vigselkyrka samt turistmål.

Dalskogs kyrka

Dalskogs kyrka är en vitmålad träkyrka med fristående klockstapel, helt klädd med skiffer.  Kyrkan ligger i Dalskog mitt emellan Bäckefors och Mellerud längs väg 166. Kyrkan tillhör Örs församling.

Gunnarsnäs kyrka

Kyrkan är en vitmålad stenkyrka med skiffertak. Bredvid kyrkan finns en klockstapel klädd med skiffer. Från kyrkan har man en enastående utsikt över närliggande samhället Dals Rostock och Kroppefjäll i öster och sjön Kolungen i söder. Kyrkan tillhör Örs församling.

Örs kyrka

Kyrkan är byggd i tegel, som tillverkats på platsen. Kyrkan är en av de äldsta, säkert daterade, medeltidskyrkorna. Kyrkan ligger öster om Kroppefjäll och tillhör Örs församling.