Vaktmästare

Vi hjälper dig med frågor gällande våra kyrkor och kyrkogårdar och skötseln kring dessa. Nås på telefon mellan kl. 7-16, om de inte är förhindrade av förrättningar etc.

Bolstad (Bolstads kyrka * Erikstads kyrka * Grinstads kyrka * Klöveskogs kyrka)

    Holm (Holms kyrka * Järns kyrka * Kyrkans Hus)

      Skållerud (Skålleruds kyrka)

        Ör (Dalskogs kyrka * Gunnarsnäs kyrka * Örs kyrka)