Skålleruds kyrka

Invid sjön Nären i Dalsland ligger en av Sveriges vackraste kyrkor - en rödmålad träkyrka med sina äldsta delar från slutet av 1500-talet. Skålleruds kyrka har behållit sin profil och charm trots fattigdom och hård beskattning under  seklers gång. Efter  500 år har den nu mer skönhet än någonsin. Skålleruds kyrka är den enda kyrkan i Skålleruds församling och är idag en välbesökt dop- och vigselkyrka samt turistmål.

Skålleruds kyrka är byggd av liggande timmerstockar och består av kor och långhus samt  vapenhus med torn. Under 1500-talet låg en kyrka på det nuvarande korets plats.
Under 1600-talet byggdes kyrkan om och utvidgades till nuvarande storlek. Långhus och kor betalades av bruksägaren Paul Rokes.  
Fram till 1730-talet hade kyrkan klockstapel, då det första tornet byggdes. Sedan byttes det ut mot ett större torn 1746. 1784 blev tornet ombyggt igen och utsmyckades med en vindflöjel. 1924 fick kyrkans torn sitt nuvarande förgyllda klot med kors.
Kyrkan har idag två klockor; den äldsta, lillklockan, blev omgjuten i Göteborg både 1745 och 1771. Storklockan blev omgjuten i Skara 1789 och har följande inskription "Kommen, låtom oss tillbedja och knäböia och nedfalla för Herranom, den oss gjort hafver".

Skålleruds kyrka riktar diskret med sitt vackert välvda innertak och svagt ockrafärgade väggar, all uppmärksamhet åt den rika utsmyckningen. Här kan du bl.a. se träskulpturer snidade på 1760-talet  av Isak Schullström och målningar från 1679 av Erik Eriksson Grijs. Kyrkan har inte alltid varit röd. Fram till 1807 var den tjärad utvändigt. Mellan 1854 och 1872 hade den en gulvit färg. Mellan 1807 och 1854 och efter 1872 är den varit rödmålad. 

Några tidsangivelser ur Skålleruds  kyrkohistoria. 
1534: Skålleruds kyrka är i uselt skick, hårt drabbad av Gustav Vasa och hans klockskatt.

1676-79 En omfattande om- och tillbyggnad äger rum. Målningarna gjorda av konstnären Erik Eriksson Grijs härstammar från denna tid.

1800-talets slut. Kyrkan renoveras, målas vit och dess skulpturer övermålas, en del i svart. Erik Eriksson Grijs målning i valvbågen, Yttersta domen,  blir övertäckt och på en banderoll står det: Soli Dei Gloria – Allena Gud äran!

1924-25 Alla färger tas fram igen. Övermålningar tvättas bort och kyrkan återfår sin forna glans. 

1973 Kyrkan renoveras och får ny sakristia.
 
Under 2004 genomgår Skålleruds kyrka en omfattande inre konservatorisk restaurering. Ansvarig för denna är konservator Ullenius ateljéer i Sunne. Bänkarna återfår efter noggrann färgarkeologisk undersökning sin ursprungliga färgsättning från 1780-talet. Med sin rika utsmyckning från 1600- och 1700-talen är Skålleruds kyrka verkligen en konstskatt och ett sevärt utflyktsmål. Skålleruds kyrka anses vara en av Dalslands äldsta byggnader av trä och finns även i miniatyr på Legoland i Danmark.
 

Interiör från Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Två små ikoner, "Kristus Pantokrator" och  "Heliga Cecilia" - musikens skyddshelgon  - skänktes till kyrkan vid dess återöppande 2004. 

Kormattan "Det  dolda korset" designad och vävd av Ragnhild Froriep införskaffades 2006.

Isak Schullström har också snidat änglarna med psalmtavlor 1760.

Under restaureringsarbetet 2004 upptäcktes en orginalmålning på korbalken bakom altartavlan med motiv av slingor av granatäpplen, druvor, accantusblad och ornament. Denna målning är original från 1679. Tyvärr fanns ingen möjlighet att låta målningen förbli synlig. Den är nu täckt och bevarad för att kunna tas fram vid eventuella framtida förändringar i kyrkorumet. Ett fotomontage av målningen finns i sakristian.

Altaret med altaruppsatsen i Skålleruds kyrka

Övre delen av altartavlan från 1679 är altaruppsatsens äldsta del och målad av okänd konstnär. Målningen visar hur lärjungarna tar ned Jesus från korset på långfredagens kväll. På båda sidor om altartavlan finns ovaler med namnchiffer. Bruksägaren i Upperud Paul Rokes och hans hustru Marina von Lengerken har sina symboler här. Det var dessa som bekostade den stora restaurerinen av kyrkan 1679.
Träsnidaren Isak Schullström från Karlstad gjorde på 1760-talet den nedre delen av altaruppsatsen, som är smyckad med rikt bemålade och guldbelagda träfigurer föreställande Moses, Aron och de fyra evangelisterna. Jesus på korset flankerad av modern Maria och lärjungen Johannes har en central plats på altaruppsatsen. Altarringen är prydd med målade blomstergirlander och ska vara en symbolisk framställning av den kristnes vandring.

Altaret med altaruppsatsen i Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Skålleruds kyrka

Predikstolen i Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Isak Schullström har också snidat predikstolen i barockstil med apostlar. Ovanför predikstolen finns ett ovanligt rikt smyckat ljudtak (baldakin) med tolv musicerande änglar, som omger den gudomliga triangeln och en symbol för Kristi seger över döden: Lammet med segerfanan. Upperuds bruksägare greve Carl Diedrik Ehrenpreus och den adliga ätten Linroth bekostade predikstolens utsmyckning 1760 och har sina vapensköldar på ljudtaket. På predikstolen finns många symboler bl.a. musslan som är en pilgrimssymbol, duvan-den Helige Ande, triangeln-Fader, Son och Ande, ängeln med timglaset-tidens flykt.

Baldakinen över predikostolen Foto: Eva-Britt Snapp

Målning av Yttersta domen i Skålleruds kyrka

Även målningen av den Yttersta domen, som finns i valvet mellan koret och långhuset, är gjord av Erik Eriksson Grijs 1679. Konstnären bemålade dessutom  hela taket inne i Skålleruds kyrka, men tyvärr är dessa sedan länge förstörda av fukt.

Målning av yttersta domen i Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Läktaren i Skålleruds kyrka

De tolv apostlarna med sina attribut på läktarens framsida är målade av Erik Eriksson Grijs 1682.

De fyra evangelisterna, takmålning över läktaren, är även det ett verk av Erik Eriksson Grijs från slutet av 1670-talet.

Orgelläktaren och Skålleruds kyrkas takmålningar Foto: Eva-Britt Snapp

Orgeln i Skålleruds kyrka

Före 1831 fanns det inte något musikinstrument i kyrkan, så klockaren ledde sången. 1831 köptes det första instrumentet, ett psalmodikon. 1855 fick kyrkan sin första orgel, skänkt av bruksförvaltaren i Upperud J.J. Hagsten. Den orgelfasad som man nu kan se på läktaren och som är smyckad med lyror och en triangel som Gudssymbol är kvar från orgeln 1855. Den nuvarande orgeln är byggd av Lindegren i Göteborg. Den är pneumatisk och har 9 stämmor.

Väggmålningar i Skålleruds kyrka

Passionsbilderna som finns i ovalerna kring långhusets fönster kan vara från 1680. De blev skadade när större fönster sattes in 1855. De är en sammanhängande serie med motiv från Jesu lidande.

Väggmålning i Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Skålleruds kyrkas dopfunt

Skålleruds kyrkas dopfunt är  från 1200-talet och därmed  kyrkans äldsta föremål. Den är tillverkad av täljsten och placerad i koret. Enligt traditionen räknar man med tre generationer på 100 år, vilket innebär att 21 generationer kan vara döpta i denna mer än 700 år gamla dopfunt!

Skålleruds kyrkas dopfunt Foto: Eva-Britt Snapp

Mor och barn i Skålleruds kyrka

Keramikskulpturen  ”Mor och barn”,  tillverkad  av Elise Larsson från Ryr, skänktes till kyrkan vid dess återöppande 2004. 

Mor och barn Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA: Kyrkmössen i kyrkan

En liten kyrmus Foto: Eva-Britt Snapp

Sommaren 2013 flyttade tretton tygmöss in i Skålleruds kyrka. De finns lätt dolda och berättar utifrån sin placering om kyrkan och dess inventarier. Kom gärna och se om du hittar dem!

Vy över sjön Nären från Skålleruds kyrka Foto: Eva-Britt Snapp