Präster

Oss träffar du bland annat på våra gudstjänster. Ihop med diakoniteamet finns vi också till för dig som önskar samtalsstöd. Förutom våra veniater är vi dem du främst kommer i kontakt med vid kyrkliga förrättningar såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning

Komministrar