Påskens berättelser

Ewa läser ur Barnens Bästa Bibel för Doris och Viktor

Del 5 Annandag påsk - Emmausvandrarna

Del 4 Påskdagen - Uppståndelsen

Del 3 Långfredag - Korsfästelsen

Del 2 Skärtorsdag - Sista måltiden

Del 1 Palmsöndagen - Jesus rider in i Jerusalem