Gula och röda tulpaner mot blå himmel.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Mindre byråkrati - Mer gemenskap

Från den 1 januari 2025 går vi från fyra olika församlingar inom kommunen till EN gemensam. Detta medför mindre byråkrati och öppnar upp för mer gemenskap mellan invånarna i våra olika kommundelar. Det är från detta datum vi tillsammans går till att bli MELLERUDS FÖRSAMLING

Melleruds pastorat blir Melleruds församling

Från den 1 januari slås våra nuvarande fyra församlingar, Bolstad - Holm - Skållerud - Ör, ihop till en gemensam församling för hela kommunen under namnet Melleruds församling.

Detta kommer att leda till mindre bakomliggande byråkrati och förhoppningsvis även öppna upp för mer gemenskap mellan våra församlingsbor inom kommunen.

Den lokala förankringen och kärleken till var och ens hemkyrka kommer vi fortsatt självklart att värna om och tillvarata genom stabilitet och kontinuitet.

Mer information kring sammanslagningen kommer under hösten och densamma kommer då också att firas runt omkring i våra nuvarande församlingar med bland annat konserter, föredrag etcetera.

Med hopp om allas er delaktighet och engagemang i den kommande nya församlingen, för att säkerställa gudstjänstlivets fortlevnad i alla våra kyrkor.

Har du funderingar eller önskemål, är du som alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss.