Foto: Eva-Britt Snapp

Kyrkogårdarnas namn och indelning

Om man har en karta över kyrkogården är det lätt att hitta till en viss gravplats. Här nedan följer en indelning av kyrkogårdarnas namn, nummer och kvarter.

Holms kyrkogård 

har två begravningsområden,  den nedre och den övre. Begravningsområdet är indelat med sex kyrkogårdar samt minneslund och askgravplats och särskild begravningsplats. 

Nedre kyrkogården består av fyra så kallade kyrkogårdar, KG 1, 4, 5, 6. 

Övre kyrkogården består av två kyrkogårdar, KG 2 och 3.
KG 1 har 9 kvarter, A. Aur. B. C. D. Dur. E. F. Fur.
KG 2 har 14 kvarter, A. B. C. D. E. F. G. H. J. K. L. M. N. O.
KG 3 har 10 kvarter, 1a. 1b. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8a.
KG 4 har 3 kvarter, G. Gur. H.
KG 5 har 5 kvarter, 9. 10. 11. 12. 13.
Minneslunden, som färdigställdes år 1997  finns på KG 5. KV 9. Gravsatta från år 1998.
Särskild begravningsplats, Muslimska kvarteret, färdigställdes år 2009. finns på KG 5. KV 12. Gravsatta från år 2009.
KG 6 Askgravplatsen har för närvarande tre st kvarter, A. B. C. Askgravplatsen på KG 6 är anlagd mellan åren 2009-2011. Gravsatta från år 2011.

Järns kyrkogård

har två begravningsområden med två kyrkogårdar.
KG 1, vid kyrkan. KG 1 har 2 kvarter, 1 . 2.
KG 2 den bortre kyrkogården. KG 2 har 4 kvarter, A. B. C. D.

Bolstads kyrkogård

har ett begravningsområde med en kyrkogård.
KG Bolstad har 12 kvarter, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Erikstads kyrkogård

har två begravningsområden och två kyrkogårdar.
En gällande kyrkogård, vid kyrkan med minneslund och askgravplats. 
Minneslunden finns på eget område men i anslutning till KV B. Askgravplatsen är på eget område. Inga gravsatta.
KG Erikstad har 13 kvarter då kyrkoruinen gäller som ett kvarter, A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. KL. M. Ruin. Gravsatta från år 2009.

En kyrkoruin där det i området finns gravar med pågående gravrätt till och med år 2048.

Grinstads kyrkogård

har ett begravningsområde med en kyrkogård. 
Kyrkogård, KG Grinstad har 6 kvarter, 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klöveskogs kyrkogård

har ett begravningsområde med två kyrkogårdaroch minneslund.

Kyrkogård 1 
KG 1 har 20 kvarter, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kyrkogård 2 med Minneslund.
Minneslunden finns vid KG 2. Gravsatta från år 2000.
KG 2 har 3 kvarter, 21. 22. 23.

Skålleruds kyrkogård

har två begravningsområden med fyra kyrkogårdar och minneslund. 
Kolerakyrkogårdar finns tre st: Skållerud, Eriksbyn och Långevik.

Kyrkogården vid kyrkan KG 1, 3, 4 
KG 1 har 4 kvarter, 1, 2, 3, 4.
KG 3 har 4 kvarter, A, B, C, D.
KG 4 har 5 kvarter, 7, 8, 9, 10, 11
Skogskyrkogården KG 2  norra kyrkogården.
KG 2 har 4 kvarter, 21, 22, Norra, Södra, (minneslund).
Minneslunden finns på KG 2. I anslutning till KV Norra.
Gravsatta från år 1989. 

Örs kyrkogård

har ett begravningsområde med en kyrkogård och minneslund.
Minneslunden finns på eget område. Gravsatta från år 1996.
Gamla kyrkogården, inga kvarter.
Nya kyrkogården, inga kvarter.
Nya parken har 3 kvarter, 1, 2, 3.
Urngravar, Östra och västra. Gravkammare.

Dalskogs kyrkogård

har två begravningsområden med två kyrkogårdar.
Gamla kyrkogården vid kyrkan.
Gamla kyrkogården har 5 kvarter, 1, 2, 3, 4, 5.  
Nya kyrkogården vid övre kyrkogården.
Nya kyrkogården har  4 kvarter, 6, 7, 8, 9.

Gunnarsnäs kyrkogård

har ett begravningsområde med en kyrkogård och minneslund.
Minneslunden ligger på eget område men i anslutning till KV 16. Gravsatta från år 2007.
KG Gunnarsnäs har 16 kvarter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.