Kyrkans Hus

Melleruds kapell - Kyrkans Hus Kyrkans  Hus som byggnaden idag heter ligger mitt i Mellerud strax öster om torget. Här bedrivs verksamhet för alla åldrar och alla dagar i veckan. Byggnaden är idag anpassad för gudstjänst, barn och musikverksamhet, församlingsträffar av olika slag, pastorsexpedition och kontor för anställda. Kyrkans Hus tillhör Holms församling.

Att Melleruds kapell byggdes hängde dels samman med behovet av ett komplement till Holms kyrka, som låg en bit utanför köpingen, dels ökade köpingen befolkningsmässigt och storleksmässigt.

I Mellerud tillsattes en kommitté för kyrklig verksamhet 1913 som 1930 övergick i Melleruds förening för kyrklig verksamhet. Denna förening tog 1930 beslut om att bygga ett kapell och mark köptes in för detta ändamål. Kyrkoherde Axel Bäckner var vid denna tid en drivande kraft. Uppdraget att utföra ritningar över byggnaden gavs till arkitekt C Magnusson, Stockholm. Byggnaden stod färdig 1932, där fanns kapell, pastorsexpedition, samlingssal, bibliotek och läsrum. På andra våningen inreddes en bostad för vaktmästaren. Byggnaden har hela tiden använts för Holms församlings verksamhet men det var först 1972 som föreningen överlät byggnaden och ägarskapet till Holms församling.

Flera renoveringar och ombyggnader har skett under åren. 1976 gjordes en tillbyggnad åt väster, bänkarna utbyttes mot stolar. På 50-talet hade pastorsexpeditionen flyttat till andra lokaler, detta gav möjligheter till en omdisponering av rummen, väggar slogs ut och man inredde ett nytt kök i entréplanet. 1989 ändrades övervåningen; vaktmästarbostaden fick ge plats åt kontorsrum. 
En större renovering av kyrkorummet gjordes 1997. Korpartiet förändrades genom att två kamrar på var sin sida av altaret togs bort och gjordes om till två nischer med valvbågar. Predikstolen flyttades helt intill norrväggen, Vid den södra väggen placerades kororgeln. Altarringen togs bort och ersattes av fristående knäfall.  Det ursprungliga trägolvet byttes ut mot ett parkettgolv. 
2008 gjordes en större tillbyggnad åt väster av det nu s.k. Kyrkans Hus. Lokalerna vid entrén utökades med kontorsrum och entrédörrarna flyttades åt väster. Entrén med plattgångar in till Kyrkans Hus handikappanpassades. Ett caféutrymme anordnades i anslutning till entrén. Pastorsexpeditionen flyttar nu tillbaka till huset. Vid denna renovering får källarplanet, där barnverksamheten har sina lokaler, nya rum under tillbyggnaden.

 

 

Kyrksalen i Kyrkans Hus

Kyrksalen är ett ganska fyrkantigt rum med orgelläktare. Kyrkorummet kan utökas genom att en vikdörr dras bort till en angränsande samlingssal, koret är vänt mot öster och infällt i ett bågformat valv kantat med bruna marmorpelare. Som altartavla finns ett korfönster av färgat glas.

Kyrksalen i Kyrkans Hus Foto: Eva-Britt Snapp

Koret i Kyrkans Hus

Koret är vänt mot öster och infällt i ett bågformat valv kantat med bruna marmorpelare. Som altartavla finns ett korfönster av färgat glas. 
Färgställningen i inredning och kormatta går i blått

Koret i Kyrkans Hus Foto: Eva-Britt Snapp

Korfönstret i Kyrkans Hus

Motivet i fönstret är Jesus Kristus, och nedtill syns den Heliga nattvarden. 

Korfönstret i Kyrkans Hus Foto: Eva-Britt Snapp

Kororgeln i Kyrkans Hus

Kororgeln är målad med grågrön lasyrfärg. 

Kororgeln i Kyrkans Hus Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen och dopfunten i Kyrkans Hus

Predikstolen är tillverkad av Lars Brune, som bodde på Vilhelmsgatan 28 i Mellerud. Ritningarna till de första bänkarna, altaret och predikstolen har upprättats av byggnadskommitténs ordförande M. Paulsson.
Dopfunten är tillverkad av Per Persson, som också bodde på Vilhelmsgatan.
Målningsarbetet är utfört av J.Boman och Nils-Petter Rusthoi.

Predikstolen och dopfunten i Kyrkans Hus Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA

Ett kopparskrin, gjort av 1mm kopparplåt, med måtten 24 x 15 x 5cm, blev torsdagen den 25 juni 1931, kl 6.30 inmurat i södra väggen av Kyrkans Hus.

Skrinet var tillverkat av plåtslagare Lindström och innehöll en bibel, en psalmbok, en kyrklig sång, 5 silvermynt, 3 kopparmynt, ett nummer av Älvsbogs läns annonsblad, ritningar, arbetsbeskrivningar, entrépenörskontrakt, stadgar för föreningen och en förteckning över dess medlemmar.

Skrinet är inmurat på gavelsidan vid det i sydost belägna hörnet strax ovanför sockeln.