Foto: Eva-Britt Snapp

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering

Gravstenar, gravplatser och områden bedöms och inventeras ur kulturhistoriskt värdeperspektiv.

Pastoratet utför kulturhistoriskt inventeringsarbete, tillsammans med Västarvet, Länsmuséet i Vänersborg, av pastoratets kyrkogårdar. Bidrag till detta ändamål "kyrkoantikvarisk ersättning" söks från Karlstads stift inför varje ny inventering.
Arbetet går ut på att man skriver listor med exakt text på gravstenarna, man bedömer stenarnas uthuggning och textbehandling. Dessa listor sänds sedan vidare till Västarvet. En referensgrupp bildas dels av lokala personer och personer som har historisk kännedom av trakten och kunskap om de gravsatta personerna, Melleruds Museum och den ansvarige för Kommunarkivet. Referensgruppen går sedan igenom insamlat material angående graven/gravstenen. Därefter bedöms stenen om den är kulturhistoriskt intressant. Den färdigställda inventeringen skrivs in i gravboken.
Den kulturhistoriska inventeringen delas upp i tre olika  kriterier: 
Kulturhistoriskt intressant                                                          
Särskilt bevaransvärd
Inventarieboken (skrivs in i)

Detta är ett pågående arbete där bedömningar kan svänga från årtionde till årtionden, Vissa stenar som bedömts intressanta kan senare komma att tas bort och andra som inte varit intressanta tidigare kan läggas till.

 

Vid frågor angående Kulturhistorisk inventering kontakta:
Morgan Björnmar
Tel 0530-36218
Mejl: morgan.bjornmar@svenskakyrkan.se

Foto: Eva-Britt Snapp