Klöveskogs kyrka

Klöveskogs kyrka tillhör idag Bolstads församling.  Kyrkan ligger som en naturskön oas på Hjortens udde vid Vänern.

Kyrkan byggdes på privat intiativ på 1930-talet. Den är byggd i vitkalkad sten och har ritats av arkitekt Göran Pauli. Byggmästare var Ernst Jansson från Ekebro i Grinstad. Arkitekt Yngve Kernell stod för den inre färgsättningen. Marken till kyrkan skänktes av Emil Olsson, Jakobsbyn.
Med inskriptionen "Låtom oss upplyfta våra hjärtan såväl som våra händer till Gud i himmelen" gjöts en kyrkklocka av M. Olsson, Lund. Den bekostades av Svante och Maria Eriksson, Hultet. Klockan väger drygt 400 kg.

Ett tornrum bakom orgelläktaren gjordes iordning och inreddes 1987

Interiör från Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Glastavlorna placerade i ett kyrkfönster föreställer bl.a. "såsom hjorten trängtar efter vatten". Tavlorna är skänkta av Dr Strasser, Tyskland som var på besök hos pastor Engström.

Ambon är gjord och skänkt av Åke Eriksson och Karl Svensson, Jakobsbyn.

Kyrkliga syföreningen har skänkt kormattan 1988.

 

Altare med altartavla i Klöveskogs kyrka

Kyrkans altartavla föreställer Jesu korsfästelse, målad av G. Sundbratt och skänkt av Erikstadsborna.
Under altartavlan finns skrften "Se Guds lamm som borttager världens synder". Ramen runt altartavlan är gjord av Ernst Jansson från Ekebro.

Altaret med Altartavlan i Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Klöveskogs kyrka

Predikstolen med baldakin är tillverkad av byggmästare Ernst Jansson från Ekebro och bekostad av systrarna Sophie Lotsfelt Pettersson och Maria Lotsfelt.

Foto: Eva-Britt Snapp

Orgelläktaren i Klöveskogs kyrka

Kyrkorgeln köptes begagnad från Stockholm. Medel till detta köp tillhandahöll syföreningen.

Orgelläktaren i Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Klöveskogs kyrka

En dopfunt av trä är inköpt 1995 från förlaget Kyrktryck i Sörmland. Det är konstnären Björn Köllner som snidat denna dopfunt. Den är skänkt av kyrkliga syföreningen.

Foto: Eva-Britt Snapp

Ljuskronorna

Den stora ljuskronan är skänkt av preparator Otto Olsson och hans maka Ester. Den smidda ljuskronan är en modell av en ljuskrona i Bolstads kyrka, tillverkad av smeden Ernst Nilsson, Dalbergså. Kronan på läktaren skänktes av Gustav Eriksson från Klockerud, Jakobsbyn.

Ljuskrona i Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Votivskepp

Votivskeppet är tillverkat av Adolf Larsson och skänkt 1981 av dennes brorson kyrkoherde Gustaf Fredriksson Foto: Eva-Britt Snapp

Golvuret

Golvur i Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Duva i Klöveskogs kyrka

Duvan under baldakinen Foto: Eva-Britt Snapp

Processionskorset i Klöveskogs kyrka

Processionskorset i Klöveskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Kuriosa
Dåvarande kyrkoherden i Boltads församling kände till bygdens önskan om en egen begravningsplats och kyrka på Klöveskog. När han på sin 50-årsdag 1917 uppvaktades med en del penninggåvor, bad han att få skänka dessa som en grundplåt till en gudstjänstlokal i Klöveskog. Detta blev början. Sedan den dagen arbetade man mot målet genom syföreningen, direkta gåvor och kollekter. Många av bygdens folk skänkte både material och arbetsdagar för att kunna förverkliga sina drömmar om en egen kyrka. Förberedelserna tog tid, och det dröjde många år innan kyrkan stod färdig. Den invigdes den 28 oktober 1934 av Karlstadsbiskopen J.A.Eklund. Karlstads stift nekade då att ta in den så kyrkan förblev ett "kapell" fram till slutet av nittonhundratalet, då den slutligen togs in i stiftet som kyrka.
Prosten Engström ville att tornet skulle likna Bolstad kyrkas, och att det skulle vara så högt att sjöfararna kunde se det utifrån Vänern. Spiran höggs hos syskonen Anders och Anna Johnsson Askedalen. I kulan på spiran lades en del dokument och en katekes. Kulan är förgylld med bladguld som skänktes av Leon och Linnea Larsson, ordensmålare från Stockholm. Spiran på tornet blåste ner omkring 2008, Försäkringsbolaget lät då försilvra kulan, ett billigare alternativ - guldet var för dyrt. I grunden murade man in en kopparkista där det även lades ner mynt från tiden och en tidskrift samt Luthers lilla katekes.