Kantorer och körledare

Vi är de som fyller kyrkorummet med musik. Till oss är du varmt välkommen att höra av dig om du önskar delta i någon av våra körer