Högfjällskyrkan, Kroppefjäll, Dals Rostock

Naturkyrkan ligger på Kroppefjälls östra sluttning i anslutning till Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock. Kyrkan är ett naturrum, med sten till altare och bänkar och trädens löv till tak. Naturkyrkan tillhör Örs församling.

Kroppefjälls asylboende är samma lokaler som en gång var Kroppefjälls sanatorium. Här fanns en naturälskande läkare vid namn Carl Viktor Saedén som lät bygga en promenadslinga, naturpark och en utekyrka.
I kyrkans omgivning finns bergsklyftor och bergknallar, högrest barrskog, idegranar och lövträd, utsikt över Dalboslätten och ett litet skogstjärn.
Till denna omgivning hänvisades  sanatoriepatienterna av Dr Saedén, att kroppsligen och själsligen tillfriskna. Dubbelkorset anlades som en symbol för kampen mot tuberkulos. Stora stenar är utlagda till formen av ett dubbelkors.
Under sanatorietiden ordnades friluftgudstjänster här och görs än idag.
Även bröllop och dop anordnas vid högfjällskyrkan.

Ur "Vår park" av Dr Saedén:
Vi vända och komma åter ned till sjön för att förbi norra bryggan, där kyrkbåten ibland lägger till med dem som ej orkar gå, åter vika av åt norr genom >>kyrkallén>>, i försommartid skuggad av blommande hägg; till vänster här ser du ett ställe med grova trädstammar av naturen själv sammanvridna i drakslingor. Här nå vi strax >>högfjällskyrkan>>. Genom portaler av hassel träda vi kyrkgången upp förbi rader av stenbyggda bänkar och sångläktare mot koret och stenaltaret med sitt höga belägna kors. Mitt emot altaret finner du predikstolen, därifrån vår sjukhus predikant sommartid plägar tala. Även biskop Eklund har talat där, Manfred Björkqvist också. Längre upp stå dopfunt och en del minnestavlor, allt av grova stenblock. I lövsprickningen, då tusen sinom tusen blå- och vitsippor bekläda marken, då skogens mot himlavalvet lyfta trädkronor giva sitt orgelsus till fåglars sång, ska du stanna här till högmässa.

Saedéns vandring

Saedéns vandring
Början av Saedéns vandring Foto: Eva-Britt Snapp
Vy över Kroppefjälls B&B (gamla sanatoriet) Foto: Eva-Britt Snapp

Naturen vid Högfjällskyrkan och Saedéns vandring

Blåsippor Foto: Eva-Britt Snapp
Skogsstig på Kroppefjälls sluttning Foto: Eva-Britt Snapp
Utsikt vid Brattås Foto: Eva-Britt Snapp

Stenformationer på Seadéns vandring

Nålsögat, en trång passage som man kan krypa igenom. Foto: Eva-Britt Snapp
Ett annat krypin för de minsta. Foto: Eva-Britt Snapp

Valas storharpa

Valas storharpa eller Eolsharpan - hängande stockar som man kan spela pågenom att slå på dem med en käpp. Under sanatorietiden hängde även metallstänger mellan stockarna.

Valas storharpa Foto: Eva-Britt Snapp