Gunnarsnäs kyrka

Kyrkan är en vitmålad stenkyrka med skiffertak. Bredvid kyrkan finns en klockstapel klädd med skiffer. Från kyrkan har man en enastående utsikt över närliggande samhället Dals Rostock och Kroppefjäll i öster och sjön Kolungen i söder. Kyrkan tillhör Örs församling.

Kyrkan bygges troligen som en försvarskyrka för herrgården Ekholmen på 1200-talet. Kyrkan är murad med kraftiga väggar av gråsten. Fönstren liknade då mest skottgluggar. Några säkra uppgifter om ålder finns inte.
Vid en ombyggnad på 1600-talet fick kyrkan i stort sett samma utformning och storlek som den har idag. Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett tresidigt kor. Även bänkar installerades då.
1800-talet var en kritisk tid för kyrkorna och Gunnarsnäs kyrka var inget undantag. Mycket gammalt och värdefullt förstördes. Här byggde man in predikstolen bakom altaret, en av predikstolens sidor förstördes helt. Överstycket till altartavlan togs bort för att prästen skulle synas mer.
Alla ståndsgravarna i koret togs bort och stenhällarna förstördes. Vapensköldar som fanns inne i kyrkan försvann, ingen vet vart.

Nästa stora renovering var 1882, då byggdes sakristian och det nuvarande vapenhuset. Nu ordnades också uppvärmning i kyrkan. Redan 1916 installerades elektricitet i kyrkan tack vare en donation. 

Nästa renovering var 1946. Då genomgicks kyrkan grundligt under ledning av kyrkoherde Gustaf Nilman: Predikstolen återfick sin plats. Altaret lagades så gott det gick. Dopfunten lagades och ställdes i koret. Det blev eluppvärmning. Fönstren fick antikglas och de två korfönstren med målning sattes in.
Orgeln är installerad 1878.

Interiör från Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp


Altaruppsatsen i Gunnarsnäs kyrka

Altartavlan från 1740 är gjord av den kände kyrkomålaren Isak Schullström.

Altaret med altaruppsatsen i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Gunnarsnäs kyrka

Den vackra träsnidade predikstolen i renässansstil är byggd 1632. Den fick sin nuvarande plats 1946.

Predikstolen i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

orgelläktaren i Gunnarsnäs kyrka

Apostlabilderna på läktarbarriären målades av Hans Schüffner på 1700-talet

Läktaren med orgeln i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningar i Gunnarsnäs kyrka

Gunnarsnäs kyrka har ett platt innertak av trä, målat på 1780-talet av Anders Larsson Krok.

Takmålningar i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Gunnarsnäs kyrka

Dopfunten av västgötasten är från 1200-talet och består av två cuppor. Den ena cuppan är upp- och nedvänd och fungerar som fot. Övre cuppan är av sandsten och den undre är av täljsten.

Dopfunten i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

På läktaren

Läktarfönster med ljuskrona

Vacker träsnidad ljuskrona. Foto: Eva-Britt Snapp

Korfönstren i Gunnarsnäs kyrka

De två korfönstren med målning sattes in under renoveringen 1946.

Korfönstret i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA
En fylkeskonung Gunder på Dalaborg, han ägde också Ekholmens gård, låg i fejd med grannkungar på Ödskölts moar. Han tvingades till reträtt och drevs mot Kroppefjälls östliga branter. När han kom till Saleklev lovade han att bygga en kyrka i dalen, om han kom helskinnad ner. Det lyckades. Han lär ha ridit baklänges för att få ned hästen. Han valde en plats för kyrkbygget på näset mellan sjöarna Kolungen och Näsöln. Tomten kallas platsen än idag. Platsen var olyckligt vald för det som byggdes upp på dagen revs ner om natten. Men man visste på råd. Man lade en sten på en släpsläde och spände för två vita oxar som fick gå vart de ville. Dessa gav sig sakteliga iväg, helt naturligt mot hemgården, där de stannade på en saftig betesäng. Där skulle nu kyrkan byggas. Bättre plats kunde ingen valt.

Målning i Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Klockstapeln vid Gunnarsnäs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp