Foto: Jenny Sigeman

Kyrkogårdsförvaltningens informerar om Gröna skyltar och Lösa gravstenar

Pastoratet söker anhöriga eller gravrättsinnehavare till vissa gravar på de olika kyrkogårdarna, där gravstenar inte bedöms tillräckligt säkra och måste åtgärdas av gravrättsinnehavaren

Då pastoratet saknar information och/eller kontaktuppgifter kring gravrättsinnehavare eller anhöriga sätts en grön skylt upp vid graven. En lista över dessa gravar, där vi behöver kontaktinfo finns också vid respektive kyrkas anslagstavla.

Grön skylt som sätts upp vid gravar
Grön skylt Foto: Morgan Björnmar

Gravrättsinnehavaren har skyldighet att anmäla adressändring, eller då dödsfall sker att anhörig meddelar kyrkoförvaltningen om nya förhållanden.

Grön skylt sitter uppe i 2-3 år och skulle inte anhörig hört av sig inom denna tid, så har Kyrkogårdsförvaltningen rätt att återta gravrätten och gravplatsen i anspråk. Det vill säga ha rätt till att avlägsna den förra gravvården, ta bort befintlig gravsten och använda platsen för gravsättning av annan person. Anhörig som har återlämnat gravrätten har rätt till att få erhålla gravstenen om så önskas.

Olycksrisk med fallande stenar

  • Varje gravrättsinnehavare äger och ansvarar för gravanordningarna.
  • Gravrättsinnehavaren är skyldig att se till att gravstenen är ordentligt fastsatt.
  • Gravstenar som inte bedöms tillräckligt säkra måste åtgärdas av gravrättsinnehavaren.
  • Gravrättsinnehavaren blir skadeståndsskyldig om olyckan är framme och någon/något skadas av en fallande sten.
Lutande gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen inventerar med jämna mellanrum säkerheten på våra kyrkogårdar och kan av säkerhetsskäl utföra åtgärd i form av att stenen läggs ned eller bortforslas.

Gravrättsinnehavaren kan själv ombesörja lämplig åtgärd. Kyrkogårdsförvaltningen kan dock vara behjälplig att ge förslag till lämplig firma, som mot betalning av gravrättsinnehavaren utför behövlig och önskad åtgärd.

Vid frågor elller mer information kring ovanstående, kontakta: