Gravvård 2024

Information kring vårstädning, vår- och sommarplantering samt lösa gravstenar under 2024

Gravrättsinnehavare som vill ta hand om vinterkransar och gravlyktor ombeds göra detta senast den 17 mars. Vårstädning kommer därefter, om vädret tillåter, att påbörjas under vecka 12, d v s i mitten av mars. Glasburkar och glasvaser får ej användas och föremål bakom gravstenar kommer kontinuerligt på grund av olycksrisken att städas bort under året. Vid frågor, kontakta Bosse eller Anna enligt nedan.

Lösa gravstenar ska av gravrättsinnehavare åtgärdas snarast under våren. Vårplantering sker efter påsk och sommarplantering påbörjas under vecka 24, d v s från 10 juni. Vid frågor, kontakta Morgan enligt nedan.

Annons kring ovanstående insatt i Melleruds Nyheter 2024-02-20