Foto: Eva-Britt Snapp

Gravböcker/Gravrätter

Gravbok visar register över avlidna och anhöriga. Gravrätt ger tidsbestämd upplåtelse för platsen.

Gravböcker: Kyrkan datoriserar uppgifter av avlidna och anhöriga och för in i Gravbok. Gravstenar avläses som ett förarbete till datorisering av Gravbok och till hjälp för framtida kyrkogårdsinventeringar. Uppgifter till gravboken hämtas från död och begravningsböcker samt ur dataprogrammen Sveriges dödbok, Begravda i Sverige och Arkiv digital. Samtal med anhöriga ger också värdefulla uppgifter. Vi arbetar även i gravboken med digitaliserade kartor.

Fotografering: Alla gravstenar fotograferas och  förs sedan in i gravboken. Fotografierna används också vid den Kulturhistoriska inventeringen av kyrkogårdarna.

Gravbrev: Gravbrev till anhörig skickas då en ny gravplats tas i anspråk.

Gröna skyltar:  Anhöriga söks med grön skylt vid graven, lista finns över gravarna på anslagstavlan vid kyrkogården och det annonseras i lokaltidningen Melleruds Nyheter. Grön skylt sitter ute i 2-3 år. Skulle inte anhörig höra av sig inom 2-3 år så återgår gravrätten till kyrkan. Förvaltningen har då rätt att ta gravrätten och gravplatsen i anspråk, det vill säga ta bort befintlig gravsten och använda denna plats för gravsättning av annan person. Pastoratet har rätt att avlägsna den förra gravvården. Anhörig som har återlämnat gravrätten har rätt till att få gravstenen. Gröna skyltar kommer i framtiden alltid att sitta uppe på kyrkogårdarna då gravrättsinnehavare ändras.

 

 

Gravrätter:  Gravrätt finns på vissa gamla gravar med gravrätt för "all framtid". Före år 2000 var gravrätten 50 år. Idag, efter år 2000, är gravrättstiden 25 år. Förnyelse av gravrätter kan göras mot en årsavgift. Pastoratet skickar ut förfrågan till anhöriga om de önskar förnyelse av gravrätten. Information om regler för gravrätterna bifogas brevet. Gravrätten kan förnyas med 15 år kostar 1500 kr, 25 år kostar  2500 kr.

Gravrätterna kan vara: Pågående
                                       Återlämnade
                                       Förverkade
                                       Återtagna
 
Kontaktperson gravböcker:

Morgan Björnmar
tel 0530-36218
e-post morgan.björnmar@svenskakyrkan.se