Foto: Emma Dahlbäck / Ikon

Frivilligarbete

Vill du gå snabbt - gå ensam. Vill du gå långt- gå tillsammans!

För att församlingen ska fungera behövs insatser av frivilliga. Vi är många, men vi vill alltid bli fler- det finns uppdrag som vi som kyrka alltid behöver hjälpas åt med. Det kan röra sig om att ordna kyrkkaffe, baka fikabröd till olika samlingar, hjälpa någon att komma till kyrkan, vara gudstjänstvärd, hjälpa flyktingar med att förkovra sig i svenska språket eller något annat som du är bra på. Kanske har du idéer om hur en församlingsaktivitet skulle kunna se ut, ett specialintresse du vill dela med dig av. Du kan hjälpa till med något litet någon gång ibland eller mer regelbundet, det bestämmer du själv.

Vill du berätta vad du brinner för, eller vill du kanske veta vilka verksamheter som redan finns att bidra till? Hör gärna av dig till någon av oss som arbetar i kyrkan!