En rättvisare värld-men hur?

Många församlingar har grupper, som arbetar med att på olika sätt samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Just en sådan grupp finns i Holms församling.

Gruppen består av nio entusiastiska damer, som år efter år oförtrutet planerar och genomför olika aktiviteter som marknadskaffe, lotterier, höst- och vårförsäljningar eller vad helst vi bestämmer oss för. Ombud finns också i de andra församlingarna, Ör, Skållerud och Bolstad, där man på olika sätt försöker att samla in pengar till detta ändamål.  
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus, samt insatser vid katastrofer. 

Kom och var med - du är hjärtligt välkommen!