Diakoniteamet

Till oss vänder du dig med förtroende för samtal och stöd. Det är också oss du träffar på våra verksamheter inriktade på äldre