Foto: Emma Dahlbäck / Ikon

Gudstjänster

Här återfinns först dagens bibelord följt av digitalt inspelat material för dig att ta del av. Avslutningsvis finner du den kommande helgens texter. Önskar du veta när och var vi håller våra gudstjänster? - se istället vår kalender

Kyrkoårets gudstjänster

Läs kommande söndags text, se tema och liturgisk färg samt utläs i kalendern kommande gudstjänst som vi håller inom vårt pastorat, utöver dem på våra äldreboenden.

Ifylld foldern skickas efter genomgången svenskkyrklig klassiker till Karlstads stift, Box 186, 651 05 Karlstad

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du är klar blir du inbjuden till biskopsgården i Karlstad för att fira!

Inspelade andakter och gudstjänster

Här återfinns länkar till de senaste av våra inspelade andakter/gudstjänster. Vid de tillfällen vi livestreamar finns detta istället att se på Facebook