Dalskogs kyrka

Dalskogs kyrka är en vitmålad träkyrka med fristående klockstapel, helt klädd med skiffer.  Kyrkan ligger i Dalskog mitt emellan Bäckefors och Mellerud längs väg 166. Kyrkan tillhör Örs församling.

Dalskog har haft tidigare kyrkor bl.a. en "utekyrka". En helig plats under bar himmel. Man reste ett träkors och firade gudstjänst vid detta, namnet finns ännu kvar i "Korsgården" som ligger bredvid kyrkan.
Eftersom dopfunten är från 1200-talet tror man, att den äldsta kyrkan i Dalskog också kan vara från den tiden. På 1500-talet fanns en gammal och förfallen kyrka, vars klockor flyttades till Gunnarsnäs kyrka.
År 1650 stod en ny kyrka färdig, byggd av Johan Stake från Vättungens Säteri i Bäcke socken. Denna kyrka förföll snabbt och en ny kyrka stod klar 1750.
Till den nya kyrkan tog man med sig en del saker från den gamla 1600-tals kyrkan: Predikstolen, övre delen av altaruppsatsen, en psalmnummertavla, dopfunten, timglaset på predikstolen, offerkistan och den mindre ljuskronan i tornet.

Foto: Eva-Britt Snapp

När skifferindustrin i Dalskog tog fart bytte man ut det gamla taket mot skiffer 1788. Även klockstapeln blev skifferklädd vid denna tid. 
I början av 1800-talet, då alla kyrkor fick genomgå strikta renoveringar, "skonades" Dalskogs kyrka, eftersom församlingen inte hade råd. 
Under ledning av Oscar Emrich restaurerades kyrkan 1939. Enskilda personers gåvor gjorde detta möjligt. Samtidigt sattes orgeln in och tre ljuskronor av Varnhemsmodell.
1996-98 gjordes en genomgripande restaurering av kyrkan. Vapenhuset och trappan till läktaren stänkmålades. Utanför läktaren gjordes en "brudkammare" iordning. Värmesystemet och högtalaranläggningen förnyades.

 

Altare med altaruppsatsen i Dalskogs kyrka

Altaruppsatsens överdel är från 1717 med motivet: Kristus på korset.
Altartavlans nederdel har troligen målats av H.G.Schüffner. Färgerna är lite diffusa, men trosvissheten lyser starkt: Abraham sätts på prov, Isak ska offras. Den räddande ängeln finns med samt väduren som offrades istället. 

Altare med altaruppsatsen i Dalskogs kyrka
Altare med altaruppsatsen i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Predikstolen i Dalskogs kyrka

Predikstolen är från 1600-talskyrkan.

Predikstolen i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Orglar i Dalskogs kyrka

Församlingen var fattig och det fanns ingen orgel i kyrkan. Otto Lignell född 1848, dåvarande folkskollärare i Dalskog och Källhult samt organist i Dalskogs kyrka, köpte därför själv en orgel för 75 kr i Karlstad. Orgeln fraktades med hästsjuts till Dalskog någon gång i mitten på 1870-talet. Otto Lignell vandrade mellan Dalskog och Källhult i 23 år fram till 1896 då Aron Örtendal anställdes som lärare vid Blekans skola i Dalskog. Örtendal övertog också organisttjänsten i Dalskogs kyrka och då hade kyrkan sedan 10 år en egen orgel. Otto Lignells orgel fanns nu i Lignells hem. Lignell fortsatte som lärare i Källhult fram till 1908. "Lignells orgel har bevarats av de efterlevande släktingarna. Nu finns orgeln återigen i Dalskogs kyrka, i koret. När orgeln flyttades in igen, 2010, kunde nuvarande kantor spela en psalm på den.

Text: Inger och Stig Larsson.

Orglar i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningar i Dalskogs kyrka

Dalskogs kyrka har vackra takmålningar. I taket över orgelläktaren finns texten, "Hans George Schüffner princit anno 1759". Texten berättar, att det var "Guds målare på Dal" H.G.Schüffner som målat kyrkans vackra tak och käl (den rundade övergången mellan vägg och tak). Ornamentiken inramar medaljonger med figurfält. I medaljongerna finns illustrationer till bibelberättelser, den tidens bildbibel.

Adam och Eva Takmålning i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Takmålningarna talar om himlen, gudsnamnet JAHVE lyser i rött med änglahuvuden runt om. Helvetet är också illustrerat i flammande rött med 1700-talets färgsprakande syn på domen. I taket finns också en evangeliesida. Kristus sitter på en regnbåge, han är omgiven av uppväckta människor till vilka han säger "Kommen I, min Faders Välsignande". I kälens medaljonger berättas om Guds kamp mot ondskan. Från sydsidan räknat finns bebådelsen, Jesu födelse, dopet, nattvarden. På nordsidan möter vi Getsemane, korsfästelsen, nedtagandet från korset, begravningen, uppståndelsen och himmelsfärden. Över altaret strålar pingstbudskapet.

Kristi himmelsfärds dag - Takmålning Foto: Eva-Britt Snapp
Takmålning "Vid graven" Foto: Eva-Britt Snapp
Takmålningar bakåt i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Takmålning framåt Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Fönstermålningar i Dalskogs kyrka

Målningarna runt fönstren gjordes vid en restaurering 1996-98.

Fönstermålningar i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Dopfunten i Dalskogs kyrka

Dopfunt från 1200-talet. På julafton 1968 fick dopfunten en gåva iform av ett dopfat i tenn, tillverkat av Iwan Hesselroth, Dalskog.

Dopfunten i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

KURIOSA
Kyrkan från 1600-talet ansågs för liten och den förföll snabbt. 1747 började man bygga den nuvarande kyrkan, men när väggarna var klara var kassan tom. Dalskog var en fattig bygd med då enbart 800 sockenbor. Då bad man kung Fredrik I om hjälp och han påbjöd "att år 1747 skulle en kollekt upptagas i rikets alla kyrkor till Dalskogs på Dalsland och Råda i Värmland". Tack vare denna rikskollekt stod Dalskogs kyrka färdig år 1750.

Prästtavlan i Dalskogs kyrka

Prästtavlan hängdes upp i kyrkan vid renoveringen 1939.

Prästtavlan i Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp
Ljuskrona Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp

Klockstapeln vid Dalskogs kyrka

Det finns två klockor i den skifferklädda klockstapeln.

Denna vers är stansad på storklockan.

"Min vän vid denna klockans ljud,
dig in i helgedomen hasta,
Vid rösten av Guds sändebud,
för nådastolen dig nedkasta,
att bedja och att prisa Gud."

Klockstapeln vid Dalskogs kyrka Foto: Eva-Britt Snapp