Foto: Jim Elfström

BRÖD - en gemensam vision för Melleruds Patorat

Vi ska erbjuda bröd i form av mötesplatser med kyrkkaffe, luncher m.m. Vi ska också erbjuda ett brett utbud av gudstjänster, där nattvardsfirandet är en naturlig del.

All verksamhet och alla möten med församlingsbor ska genomsyras av:
B  som i Beröra och Bekräfta. Bönen, vi ska be för varandra.
    Barnen och barnkonventionen ska vara i fokus.
R  som i Relevant och Relationer. Vi ska vara relevanta och
    skapa relationer. GUD är relation.
Ö  som i Öppen gemenskap. Vi ska vara välkomnande,
    är våra lokaler tillgängliga? Vilka är våra trösklar?
D  som i Delaktighet och Dop. Hur gör vi fler delaktiga?
    Hur höjer vi dopstatistiken?