Kyrkoherdens tankar – en rapport från Utlandskyrkans konferens

Häromdagen var jag ute och promenerade tillsammans med en vän som också bor i mitt område. Då var det roligt att kunna berätta om Utlandskyrkans konferens som jag precis varit med på. För även om vi har fortsatt lockdown och inte kan resa så har det också inneburit nya sätt att mötas, med fler deltagare än tidigare, då konferensen hölls helt och hållet på nätet via Zoom under fyra dagar med temat ”Mötesplats-framtiden i våra händer”.

Jag tänkte dela med mig av några av de saker som diskuterades även med er i det här nyhetsbrevet. Eftersom det är mycket på gång.

Det var verkligen ett späckat konferensprogram, information, intressanta föreläsare och många gruppsamtal men också fina morgonböner och en sändningsgudstjänst från Visby där vi bad särskilt för våra nya medarbetare i utlandskyrkan som är på väg ut i världen. Det blev många sena kvällar på grund av tidsskillnaden men eftersom innehållet i programmet var så intressant försökte jag hålla mig vaken åtminstone till midnatt!

Vi var upp till 300 deltagare från många olika håll och bakgrund: anställda både utomlands och i Sverige, Skut-ledning, förtroendevalda, människor som är engagerade i eller intresserade av utlandskyrkan, Skut-ombud och utlandskyrkans Biskop Thomas Petersson från Visby stift bara för att nämna några som var med.

Så vad handlade det om under de här dagarna?

Katja Lin

Årets tema utgick från de stora förändringar som Svenska kyrkan, stift och församlingar och utlandskyrkan genomgår just nu med sämre ekonomi och om hur utlandskyrkan ska se ut framåt.

Målet är en verksamhet som är ekonomiskt självbärande, hållbara och självständiga församlingar senast 2030 och att vi tillsammans får hitta nya vägar för att göra det möjligt.

Så vi diskuterade de utmaningar och det förändringsarbete som vi står inför just nu, olika modeller för församlingsarbete, fler lokalanställda, kyrkoråd som tar eget ansvar för verksamhet, lokaler, personal och ekonomi, mer lokalt insamlade pengar, mer samarbete med andra kyrkor i våra länder, lånade lokaler och ett annat sätt att arbeta med exempelvis mer mobil verksamhet.

Därför görs det nu också verksamhetsutredningar för alla församlingar i utlandskyrkan för att man ska kunna se över resurser och verksamhet och planera för framtiden. De utredningarna hoppas man ska vara klara nästa år men på grund av pandemin har det tagit längre tid än man räknat med.

Rickard Jönsson som är chef för Svenska kyrkan i utlandet avslutade med att säga
att vi i våra utlandsförsamlingar gör ett fantastiskt gott arbete och att den här förändringsprocessen är nödvändig för att se till att utlandskyrkan kan finnas i många hundra år framåt och att det är något som vi ska göra tillsammans.

Jag avslutar med Per Harlings ord i sången ”Vart vi oss i världen vänder” som vi också sjöng i gudstjänsten i söndags.
Den är skriven till svenska kyrkan i utlandet och uttrycker på ett fint sätt känslan av att vi alla hör ihop oavsett var vi är i världen.

” Vart vi oss i världen vänder
finns en dörr som öppen står
till vårt hem i många länder.”

”Här står kyrkan mitt i världen.
Här finns plats för var och en.
Här ges hopp för levnadsfärden
genom tron och kärleken.”
Vart vi oss i världen vänder – Per Harling

Tryck på länken – Här kan du lyssna på ”Vart vi oss i världen vänder” med  Mats Björklund

Katja Lin
Kyrkoherde Svenska kyrkan i Melbourne Australien