Foto: Sandid / Pixabay

Bön för Australien

Nyhet Publicerad Ändrad

Herre vi kommer inför Ditt ansikte med bön för alla de som av olika anledningar drabbats av bränderna här i Australien. Herre, omslut dem på alla sidor och låt dem känna din närvaro. Amen

Kyrkan är öppen tisdagar kl. 10 - 21, torsdagar - söndagar kl 10 - 16.30 om du önskar att få komma och prata med någon, tända ett ljus i stillhet och be en bön.

Önskar du komma i kontakt med vår kyrkoherde Katja Lin vid andra tillfällen eller boka in samtal, kan du nå henne via email katja.lin@svenskakyrkan.se eller via telefon 0421 045 112

För uppdatering och praktisk information angående bränderna hänvisar vi till ambassadens hemsida
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/australien/reseinformation/ambassadens-reseinformation/aktuella-händelser/