St Matteus församling

Prata med oss

Kontakt

St Matteus församling Besöksadress: Västmannagatan 92, 11343 STOCKHOLM Postadress: Box 23070, 10435 STOCKHOLM Telefon: +46(8)55521800 E-post till St Matteus församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra körer

Den omfattande körverksamheten i församlingen erbjuds från 5 års ålder. Minikören (5-7 år) Barnkören (8-11 år) och Diskantkören (12-15 år) har alla spännande program som omfattar allt från enkla visor till stora produktioner med symfoniorkester. Regelbundna framträdanden i gudstjänster och konserter samt resor och internat ger en mycket god gemenskap, bra vokal utveckling, fina upplevelser och en naturlig samhörighet med kyrkan. Deltagandet är kostnadsfritt.

Minikören (5-7 år)

Vi börjar med uppsjungning och rytm/gehörsövningar, kanonsånger och inlärning av sånger inför närmast kommande Familjemässa som vi medverkar i. Vi spelar rytminstrument, leker och avslutar med en kort andakt.

Ålder: 5-7 år
Tid: Torsdagar kl 16.00-17.00
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.
För mer information är du välkommen att kontakta
Marie Svalbring Bergstrand, telefon 08-555 218 23. 

 

S:t Matteus Barnkör (8-11 år)

Vi sjunger i familjemässor, musikaler, julkonserter och julspel. Vi har höstknytis och åker på körresor.

Ålder: 8-11 år
Tid: Måndagar kl 16.00-17.00
Plats: S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35.
För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta  Liselotte, telefon 08-555 218 26. Vi kollar lite gehör och intonation samt lyssnar på röstomfång. 

 

Diskantkören (12-15 år)

Medverkar i högmässor, musikgudstjänster, musikaler, sångsoaréer, julkonserter, julspel och samproduktioner med andra körer och orkester. Kick-off med övernattning och körresor med individuell sångundervisning.

Ålder: 12-15 år
Tid: Torsdagar kl 17.30-19.00
Plats: S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35.
För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta  Liselotte telefon 08-555 218 26. Vi kollar lite gehör och intonation samt lyssnar på röstomfång. 

 

S:t Matteus Ungdomskör 

Kören startades 1991 av Anders Frisk, då under namnet S:t Matteus Flickkör. Från början var det en fortsättning för före detta barnkörmedlemmar, men under åren höjdes åldersnivån succesivt, och 1997 övergick vi till att heta Ungdomskören. Kören består idag av sopraner och altar från 16 år och uppåt. Huvuddelen av kören är i 20-årsåldern. Repertoaren är huvudsakligen klassisk men med inslag av gospel, musikal och annan populärmusik.

Några exempel från den klassiska repertoaren : Pergolesis Stabat Mater, Brittens A Cermony of Carols, Haydns Kleineorgelmesse, Faurés Messe Basse och Requiem, Delibes Messe Bréve och Vivaldis Gloria.

Medverkan i högmässor, musikcaféer och församlingens populära julkonserter är återkommande inslag i körens verksamhet. Ungdomskören har också turnerat inom och utom landet och på senare år sjungit i bland annat London, Berlin, Paris, Barcelona och Dublin.

För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta Anders Frisk, telefon 555 218 28.

S:t Matteus Kör (SMK)

Matteus Kyrkokör startades 1906 av dåvarande kantorn Carl Gentzel. Kören hade då fyra sopraner, tre altar och ett par medlemmar i vardera mansstämman. Under årens lopp har många kända kyrkomusikernamn som David Ahlberg, Ragnar Althén, Jalmar Arvinder, Heimer Sjöblom och Gunnar Julin arbetat med kören. S:t Matteus Kör (SMK), som den numera heter, har utvecklats till en stor kör med ca 50 korister som regelbundet ger konserter och medverkar vid församlingens högmässor och andra gudstjänster. 

Kören har genom intensivt arbete nått en nivå som ger den en självklar plats i Stockholms konsert- och gudstjänstliv. Repertoaren är stor och varierad och innefattar såväl sakral som profan musik. Brahms "Ein Deutsches Requiem", Requiem av Mozart och Verdi, Mendelssohns "Elias" och "Lobgesang", Bernsteins "Chicester Psalms", Haydns "Skapelsen", Heimer Sjöbloms och Otto Olssons "Te Deum", Poulencs, Rossinis och Wennerbergs "Stabat Mater" är några exempel på verk som har framförts tillsammans med S:t Matteus Symfoniorkester (SMSO). Kören har gjort nästan årligen framgångsrika turnéer till bland annat USA, forna Sovjetunionen och flera europeiska länder. En stor publikattraktion utgör de sedan 1977 årligen återkommande julkonserterna. Sedan hösten 2005 leds kören av Sonny Jansson som innehar tjänsten som dirigent och kyrkomusiker i S:t Matteus församling.

S:t Matteus Kör söker erfarna körsångare med god notläsningsförmåga och bra gehör. Om du känner dig lockad att komma med är du välkommen till provsjungning.

För mer information är du välkommen att kontakta
Sonny Jansson, telefon 08-555 218 25.