Körsång i S:t Matteus

Den omfattande körverksamheten i församlingen erbjuds från 5 års ålder. Samtliga körer har spännande program, regelbundna framträdanden i gudstjänster och konserter samt resor och internat ger en god gemenskap, bra vokal utveckling, fina upplevelser och en naturlig samhörighet med kyrkan. Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkommen att sjunga i kör i S:t Matteus församling!

Minikören (5-7 år)

Vi börjar våra samlingar med uppsjungning och rytm/gehörsövningar, kanons och inlärning av sånger inför närmast kommande Familjemässa som vi medverkar i. Vi spelar också rytminstrument,  dansar enkla danslekar och avslutar med en kort andakt. Vi framträder i familjemässor, musikaler och julspel.

Ålder: 5-7 år
Tid: Torsdagar kl 16.00-17.00. 
Plats: Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64.

För mer information och anmälan, välkommen att kontakta
Liselotte Frisk,  kyrkomusiker, se nedan
Marie Svalbring Bergstrand, församlingspedagog, tel 076-525 78 23 (anmälan)

 

S:t Matteus Barnkör (8-11 år)

Vi sjunger i familjemässor, musikaler, julkonserter och julspel. Vi har höstknytis och åker på körresor.

Ålder: 8-11 år
Tid: Måndagar kl 16.00-17.00. 
Plats: S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35

För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta  Liselotte Frisk, se nedan. Vi kollar lite gehör och intonation samt lyssnar på röstomfång. 

 

Diskantkören (12-15 år)

Medverkar i högmässor, musikgudstjänster, musikaler, sångsoaréer, julkonserter, julspel och samproduktioner med andra körer och orkester. Kick-off med övernattning och körresor med individuell sångundervisning. Start vecka 34.

Ålder: 12-15 år
Tid: Torsdagar kl 17.30-19.00. 
Plats: S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35.

För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta Liselotte Frisk,  se nedan. Vi kollar lite gehör och intonation samt lyssnar på röstomfång.  

 

Vox Matthaei   (f d S:t Matteus Ungdomskör) 

Kören startades 1991 av Anders Frisk, då under namnet S:t Matteus Flickkör. Från början var det en fortsättning för före detta barnkörmedlemmar, men under åren höjdes åldersnivån succesivt, och 1997 övergick vi till att heta Ungdomskören. Kören består idag av sopraner och altar från 16 år och uppåt. Huvuddelen av kören är i 20-årsåldern. Repertoaren är huvudsakligen klassisk men med inslag av gospel, musikal och annan populärmusik.

Några exempel från den klassiska repertoaren : Pergolesis Stabat Mater, Brittens A Cermony of Carols, Haydns Kleineorgelmesse, Faurés Messe Basse och Requiem, Delibes Messe Bréve och Vivaldis Gloria.

Medverkan i högmässor, musikcaféer och församlingens populära julkonserter är återkommande inslag i körens verksamhet. Ungdomskören har också turnerat inom och utom landet och på senare år sjungit i bland annat London, Berlin, Paris, Barcelona och Dublin.

För mer information om kören eller för kontakt angående provsjungning, kontakta Anders Frisk, se nedan. 

 

S:t Matteus Kammarkör (SMKK)

Kören har genom intensivt arbete nått en nivå som ger den en självklar plats i Stockholms konsert- och gudstjänstliv. Repertoaren är stor och varierad och innefattar såväl sakral som profan musik. Brahms "Ein Deutsches Requiem", Requiem av Mozart och Verdi, Mendelssohns "Elias" och "Lobgesang", Bernsteins "Chicester Psalms", Haydns "Skapelsen", Heimer Sjöbloms och Otto Olssons "Te Deum", Poulencs, Rossinis och Wennerbergs "Stabat Mater" är några exempel på verk som har framförts tillsammans med S:t Matteus Symfoniorkester (SMSO). Kören har gjort nästan årligen framgångsrika turnéer till bland annat USA, forna Sovjetunionen och flera europeiska länder. En stor publikattraktion utgör de sedan 1977 årligen återkommande julkonserterna. 
Sonny Jansson var ledare för kören åren 2005-2022. Fr o m våren 2023 leds kören av Espen Myklebust Olsen som innehar tjänsten som dirigent och kyrkomusiker i S:t Matteus församling.

Läs mer om kören på körens egen hemsida.

S:t Matteus Kör söker erfarna körsångare med god notläsningsförmåga och bra gehör. Om du känner dig lockad är du välkommen till provsjungning.

För mer information, kontakta körens dirigent
Espen Myklebust Olsen,se nedan.

 

 

S:t Matteus Kammarkör

S:t Matteus Kammarkör leds från januari 2023 av Espen Myklebust Olsen.

S:t Matteus Symfoniorkester

S:t Matteus symfoniorkester är en av de äldsta amatörorkestrarna i hela landet och S:t Matteus församling är idag den enda församlingen i hela Sverige som driver en egen symfoniorkester.

Konserter och musikhögmässor

Välkommen till en vår med musikhögmässor, kör- och orkesterkonserter samt lunchkonserter varje onsdag.

Musiken i S:t Matteus

Välkommen till musikverksamheten i S:t Matteus. Till körsång och symfoniorkester, till konserter, musikhögmässor och mycket annat.