Frida Johansson, ny präst i församlingen

Frida Johansson är nytillträdd komminister med särskilt ansvar för barn, ungdom och familjer. Installationen sker söndagen 24 januari.

I högmässan söndagen den 24 januari har vi glädjen att välkomna en ny medarbetare i församlingen. Vi kommer sedan att möta Frida i arbetet bland barn och familjer, i verksamhet bland ungdom och konfirmander, men självklart också i gudstjänster och förrättningar. Frida Johansson har tidigare jobbat som präst i Hallstahammar Kolbäcks församling i Västerås stift och bor i Västerås med man och tre barn. Vi säger välkommen till S:t Matteus, Frida!
Länk till sändningen av högmässan: