Foto: IKON

Ungdom

När man ska eller har konfirmerats och vill träffa kompisar i kyrkan är S:t Matteus ungdomsgrupp en jättebra plats.

Konfirmation 2025-2026

Konfirmationen innebär en chans att utforska livets stora frågor, ha roligt och lära känna nya vänner! Tisdag 21 maj öppnar anmälningarna till nästa läsår.