Foto: IKON

Ungdom

När man ska eller har konfirmerats och vill träffa kompisar i kyrkan är S:t Matteus ungdomsgrupp en jättebra plats.


För information om ungdomsverksamheten
är du välkommen att kontakta:

Henrik Brifors, församlingspedagog
telefon: 08-555 218 24, e-post: henrik.brifors@svenskakyrkan.se