Torsdagsgruppen

Torsdagsgruppen är en gemenskap, med samtal och bön för dig som är 20-39 år. 

Vi träffas på torsdagar kl. 18.30 – ca 21.00. Samtalen följer olika teman med teologiska frågor som introduceras av en präst, någon gäst eller en av oss ur gruppen. Kvällen avslutas med vesper - sjungen aftonbön från den tidiga kyrkan. 

Hör av dig till gruppens kaplan Petter Sundelius, nedan, för anmälan.