S:t Matteus Symfoniorkester

S:t Matteus symfoniorkester är en av de äldsta amatörorkestrarna i hela landet och S:t Matteus församling är idag den enda församlingen i hela Sverige som driver en egen symfoniorkester.

Foto: Jessica Mossberg

Vi söker fler violaster till S:t Matteus Symfoniorkester - en fullbesatt och driven amatörorkester i Vasastan!
Vi repar måndagkvällar i S:t Matteus kyrka och gör ungefär 6 produktioner per år med en varierad och spännande repertoar.

 

S:t Matteus Symfoniorkester grundades 1917 inom ramen för kultur- och idrottsföreningen Matteuspojkarna. Med åren har orkestern knutits allt starkare till S:t Matteus församling och är idag den enda symfoniorkester som drivs av en församling inom Svenska Kyrkan.
Orkestern har en professionell konsertmästare. Stämledare i stråkstämmorna är studenter från Musikhögskolan och i övrigt består orkestern av duktiga fritidsmusiker och några pensionerade yrkesmusiker. S:t Matteus Symfoniorkester räknas idag som en av landets bästa amatörorkestrar.
Orkestern ger regelbundet konserter med symfoniska program och stora verk för kör och orkester.
2017 fyllde orkestern 100 år och i samband med det beställdes en Luthersymfoni av Sven-David Sandström vilken framfördes flera gånger under jubileumsåret.
Orkestern leddes 2006-2022 av Sonny Jansson.
Från våren 2023 är orkesterns dirigent Espen Myklebust Olsen, dirigent och kyrkomusiker i S:t Matteus församling.

Just nu har vi lediga platser i altfiol-, bas-, trumpet- och hornstämman.

 

The Saint Matteus Symphony Orchestra was founded in 1917 as part of the culture and sports association “Matteuspojkarna” (the boys of Matteus). As the years have passed the orchestra has become an even more important part of the parish of St Matteus and today it is the only symphony orchestra run by one of the parishes within the Swedish Church.
The orchestra has a professional concert master and the section leaders in the Strings are students from Stockholm’s Music College. The rest of the orchestra is made up of skilled amateur and retired professional musicians. St Matteus Symphony Orchestra is today regarded as one of the best amateur orchestras in the country. The orchestra regularly gives concerts performing symphonies and big works for choir and orchestra.
In 2017 the orchestra celebrated its 100th anniversary and as a commemoration, the Luther Symphony by Sven-David Sandström was commissioned. It was performed on several occasions during its jubilee year.
Since 2006 the orchestra has been under the direction of Sonny Jansson who holds the position of Director of Music in the parish of St. Matteus.

Konserter i S:t Matteus kyrka

Välkommen till en säsong med musikhögmässor, kör- och orkesterverk, lunchkonserter varje onsdag, musikcaféer och mycket annat.

Körsång i S:t Matteus

Den omfattande körverksamheten i församlingen har spännande program som omfattar allt från enkla visor till stora produktioner med symfoniorkester. Deltagandet är kostnadsfritt.