S:t Matteus Symfoniorkester

S:t Matteus symfoniorkester är en av de äldsta amatörorkestrarna i hela landet och S:t Matteus församling är idag den enda församlingen i hela Sverige som driver en egen symfoniorkester.

Foto: Jessica Mossberg

S:t Matteus Symfoniorkester grundades 1917 som en sektion av ”Matteuspojkarna”. Ragnar Althén ledde orkestern under 40 år fram till 1957 då Heimer Sjöblom tog över ledarskapet och förde arbetet vidare framför allt med kyrkokonserter på programmet. Som nybliven kyrkomusiker i S:t Matteus församling blev Gunnar Julin 1975 dirigent för Matteuspojkarnas orkester. Med åren utvidgades orkesterns numerär, kvaliteten förbättrades kontinuerligt, samarbetet med S:t Matteus Kör blev allt stabilare och Matteusmusikens profil med stora verk för soli, blandad kör och orkester började ta form. Orkestern knöts starkare till S:t Matteus församling och dess arbete, vilket ledde till namnbyte 1988. Matteuspojkarnas orkester blev S:t Matteus Symfoniorkester (SMSO).

Förutom konserter tillsammans med S:t Matteus Kör gör orkestern även egna produktioner samt medverkar vid musikhögmässor. Framgångsrika turnéer har gjorts tillsammans med S:t Matteus Kör till Tyskland, Holland och Ungern. 
En stor publikattraktion utgör de sedan 1977 årligen återkommande traditionella julkonserterna. 

Sedan hösten 2005 leds orkestern av Sonny Jansson som innehar tjänsten som dirigent och kyrkomusiker i S:t Matteus församling.

S:t Matteus Symfoniorkester välkomnar begåvade fritidsmusiker som vill utveckla sig i orkesterspel. 

För mer information kontakta

Sonny Jansson, dirigent

Sonny Jansson, dirigent

S:t Matteus församling

Kyrkomusiker