Stilla dagar - lågmäld retreat 20-22 feb

Stilla dagar går i lågmäldhetens tecken. Det innebär tid för promenader, rekreation, meditation, samtal och timmar av tystnad. Retreaten är förlagd till stiftsgården Marielund, naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren.

”Stilla dagar” innebär tid för reflektioner över livsfrågor och fördjupning. Under dagarna ges tid för samtal och tystnad, andakt, promenad och rekreation. Vi håller till på Marielunds kursgård på Ekerö.
Dagarna inleds med högmässa i S:t Matteus kyrka 20/2 kl 11.00, därefter gemensam avfärd med buss. Vi är åter i stan tisdag 22/2 ca kl. 19.

KOSTNAD
inkl. resa och helpension i enkelrum 2 000 kr för boende i S:t Matteus församling. För boende i S:t Matteus församling finns möjlighet att söka bidrag för resan hos stiftelsehandläggare Christina Linder, 073-842 51 04.

LEDARE 
Susanne Åberg och Ann Engström, diakoner,
Daniel Götschenhjelm och Johannes Söderqvist, präster.

ÖVRIG INFORMATION OCH ANMÄLAN
senast 20 januari på tel 08-555 218 13, eller maila susanne.aberg@matteus.org. Efter bekräftelse på anmälan betalas deltagaravgiften in på församlingens bankgiro, inom 1 vecka.

Stiftsgården Marielund är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren –i avskildhet på landet strax utanför Stockholm.

så når du oss på diakonin

DIAKONER:
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom@matteus.org 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg@matteus.org 


Husmor/diakoniassistent

Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@matteus.org


Stiftelsehandläggare: 

Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@matteus.org


Besöksadress:
Västmannagatan 92, Stockholm.