Stilla dagar - lågmäld retreat

Stilla dagar går i lågmäldhetens tecken. Det innebär tid för promenader, rekreation, meditation, samtal och timmar av tystnad. Retreaten är förlagd till stiftsgården Marielund, naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren.

Retreat 21-23 februari 2021

Dagarna inleds med högmässa i S:t Matteus kyrka 21/2 kl 11.00, därefter kyrklunch och avfärd kl 13.30. Vi är åter i stan tisdag 23/2 ca kl. 19.

Pris inkl. resa och helpension i enkelrum 1.900 kr för boende i S:t Matteus församling. Möjlighet finns att söka bidrag för resan hos stiftelsehandläggare Carsten Malmberg, tel 08-555 218 09. Övriga deltagare 2.900 kr.

Ledare: Susanne Åberg och Ann Engström, diakoner, Daniel Götschenhjelm och Johannes Söderqvist, präster. 

Information och anmälan senast 29 januari på tel 08-555 218 13, eller maila susanne.aberg@matteus.org.

Efter bekräftelse på anmälan betalas deltagaravgiften in på församlingens bankgiro inom 1 vecka. 

så når du oss på diakonin

DIAKONER:
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom@matteus.org 

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg@matteus.org 


Husmor/diakoniassistent

Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@matteus.org


Stiftelsehandläggare: 

Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@matteus.org


Besöksadress:
Västmannagatan 92, Stockholm.