Stilla dagar - lågmäld retreat 20-22 feb

Stilla dagar går i lågmäldhetens tecken. Det innebär tid för promenader, rekreation, meditation, samtal och timmar av tystnad. Retreaten är förlagd till stiftsgården Marielund, naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren.

”Stilla dagar” innebär tid för reflektioner över livsfrågor och fördjupning. Under dagarna ges tid för samtal och tystnad, andakt, promenad och rekreation. Vi håller till på Marielunds kursgård på Ekerö.
Dagarna inleds med högmässa i S:t Matteus kyrka 20/2 kl 11.00, därefter gemensam avfärd med buss. Vi är åter i stan tisdag 22/2 ca kl. 19.

KOSTNAD
inkl. resa och helpension i enkelrum 2 000 kr för boende i S:t Matteus församling. För boende i S:t Matteus församling finns möjlighet att söka bidrag för resan hos stiftelsehandläggare Christina Linder, 073-842 51 04.

LEDARE 
Susanne Åberg och Ann Engström, diakoner,
Daniel Götschenhjelm och Johannes Söderqvist, präster.

ÖVRIG INFORMATION OCH ANMÄLAN
senast 20 januari på tel 08-555 218 13, eller maila susanne.aberg@matteus.org. Efter bekräftelse på anmälan betalas deltagaravgiften in på församlingens bankgiro, inom 1 vecka.

Stiftsgården Marielund är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren –i avskildhet på landet strax utanför Stockholm.

så når du oss på diakonin

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius@svenskakyrkan.se

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 

DIAKONER:
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent

Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress:
Västmannagatan 92, Stockholm.

Diakoni – Stöd och hjälp

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Läs mer »

Stöd vid sorg

När någon i vår närhet dör, vänds livet ofta upp och ned och många olika känslor och tankar väcks. Vardagen har förändrats och det gäller att hitta rätt i livet som det ser ut nu. Då kan det vara viktigt att få prata med någon, enskilt eller i grupp.