Matteus - musikkyrka i pandemitid

Musiken måste leva! Därför har S:t Matteus kyrka även under pandemin ljudit av musik. Det har spelats och sjungits, det har komponerats nya verk, det har repeterats, spelats in och spelats upp. På det sätt som varit möjligt.

Mässan för fyra röster och en violin, komponerad av Sonny Jansson för att kunna framföras i även under en pandemi.

S:T MATTEUS – MUSIKKYRKA  I PANDEMITID

Musiken måste leva! Därför har S:t Matteus kyrka även under pandemin ljudit av musik. Det har spelats och sjungits, det har repeterats, och spelats in och spelats upp. På det sätt som varit möjligt.

Musiker och sångare har som främsta drivkraft att leverera musik till sina lyssnare. När detta under en pandemi inte är möjligt gör man vad man kan. Man repeterar och förkovrar sig, för att stå än mer rustad när restriktionerna väl släpper. Man söker nya lösningar för att nå ut. Man spelar in och spelar upp, man livesänder på nätet. 
Allt sådant har skett i S:t Matteus under senaste året och sker alltjämt. Körerna har repeterat i smågrupper. Minikörens många barn har delats i sex grupper. Barn- och diskantkör har delats upp under repetitioner, och i familjegudstjänster har ensembler ur dessa turats om att sjunga. Ungdomskören har repat med 7+7 deltagare. S:t Matteus kör har repeterat i enkelkvartetter, två grupper två dagar i veckan. När kyrkan har varit mindre upptagen av ordinarie verksamhet har musiker fått använda kyrkans lokaler som övningsrum.

Våren 2020

Då pandemin ännu var i sin linda sände Gävlesymfonikerna – med de medlemmar som var bosatta i Stockholm och inte kunde pendla - fyra konserter från S:t Matteus kyrka.
I maj och juni streamade vi sex lunchkonserter med musik av Beethoven med anledning av det jubileum som skulle ha gått av stapeln under året 2020. Bl. a. spelade Roland Pöntinen Beethovens Månskensonat som sedan fanns tillgänglig på vår hemsida under sommaren.
Ungdomskören hade ett digitalt musikcafé i maj 2020: Summer is acoming.  

Sommar

S:t Matteus kör gjorde i maj en musikhögmässa med Haydn’s ”Kleine Orgelmesse”
Mässan spelades in och lades som en särskild sommarhälsning på hemsidan.

Under sommaren kunde vi genomföra sex sommarkvällskonserter, dock med en publikbegränsning om 50 personer, varför vi livesände även dessa.

Höst

Under hösten startades lunchkonceptet med Mässa - konsert - soppa i början av september. Det pågick fram t.o.m. sista onsdagen i oktober då vi var tvungna att stänga ner all verksamhet av det slaget.
 
I september 2020 spelade Roland Pöntinen Franz Liszts pianoverk Années de pèlerinage. Det blev tre konserter under en och samma söndag.
I slutet av september gjordes en konsert med S:t Matteus symfoniorkesters stråksektion: Stråk av sensommar. Konserten dubblerades för att kunna erbjudas en större publik.
 
En orgelkonsert med Anders Frisk 11 oktober fick vi lyssna till, liksom en körkonsert med Ungdomskören 18 oktober: Dona nobis pacem som även livesändes.
 
En konsert med S:t Matteus symfoniorkester – denna gång blåsarsektionen – genomfördes 21 oktober: Höstblås.
 
Årets Janos Solyoms stipendium delades ut i samband med konsert 24 oktober. Priset gick till Monica och Carl-Axel Dominique. Den konserten skulle visa sig bli den sista med publik på sju månader.

Våren 2021

Diskantkören gjorde på Alla hjärtans dag en digital konsert: Kärlekens väg.
Våren 2021 framfördes musikgudstjänsten De nio texterna före påsk.
Ungdomskören höll en digital konsert på Marie Bebådelsedag med Brittens A ceremony of carols.

Högmässor och musikhögmässor

Under hela pandemiåret har samtliga högmässorna haft någon extra musikmedverkan utöver orgelspel och psalmsång. Solister och vokalensembler ur församlingens körer, därtill enskilda musiker har deltagit och förstärkt psalmsången. Som exempel på omställning kan nämnas söndag 1 advent. Den musik vi lärt oss förknippa med 1 advent kunde genomföras, men musiken för den månghövdade kören och blåsarensemblen arrangerades om för två sångare och en trumpet. Det gick!
I februari uruppfördes en nykomponerad coronaanpassad mässa för vokalkvartett och soloviolin, Messa brevissima av Sonny Jansson. 

En av Minikörens sex grupper övar i Mikaelskapellet.
Ungdomskören repeterar. Coronaglest.