Resor och utflykter

Här presenteras sommarens utflykter under sommaren 2022

En dag på Stjärnholms stiftsgård torsdag 7 juli

Vi reser på natursköna vägar till Stjärnholms stiftsgård, belägen mellan Nyköping och Oxelösund.

9 juni 
Pilgrimsvandring i Vallentuna

Vi följer fotspåren av de första kristna i Vallentuna och utforskar bygdens kulturella      och andliga historia. Vi reser kommunalt med eget sl-kort och har egen matsäck med oss. För att deltaga behöver du ha viss vana att att göra lite längre promenader/vandringar i terräng.

7 juli
En dag på STJÄRNHOLMS stiftsgård

Vi reser på natursköna vägar till Stjärnholms stiftsgård, beläget mellan Nyköpingoch Oxelösund. Andakt, lunch och eftermiddagskaffe, däremellan möjligheter till promenad i skulpturparken, besök i Stjärnholms gamla kyrka eller bad vid den närbelägna bryggan.

Pris 200 kr (icke församlingsbor 250 kr).

så når du oss på diakonin

PRÄSTER:
Petter Sundelius, kyrkoherde 08-555 218 22 
e-post: petter.sundelius2@svenskakyrkan.se

Daniel Götschenhjelm 08-555 218 17 
e-post: daniel.gotschenhjelm@svenskakyrkan.se

Johannes Söderqvist 08-555 218 18
e-post: johannes.soderqvist@svenskakyrkan.se

 

DIAKONER:
Ann Engström, telefon. 08-555 218 12
e-post: ann.engstrom2@svenskakyrkan.se

Susanne Åberg, telefon 08-555 218 13
e-post: susanne.aberg2@svenskakyrkan.se

 

ÖVRIGA:
Husmor/diakoniassistent

Lisbeth Sundvall, telefon 08-555 218 09
e-post: lisbeth.sundvall@svenskakyrkan.se

Stiftelsehandläggare: 
Christina Linder, telefon 08-555 218 04
e-post: christina.linder@svenskakyrkan.se


Besöksadress:
Västmannagatan 92, Stockholm.

Mötesplatser för vuxna

Under denna rubrik hittar du vårt nya Afternoon Tea, samtals- och studiegrupper, hantverkskvällar, lunchkonserter, sopplunch och mycket annat. Välkommen till våra mötesplatser!

Diakoni – Stöd och hjälp

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Läs mer »